Jupiter

Astrobiologi

Jupiter är en energimässigt kraftfull planet som skulle ha blivit en brun dvärgstjärna ifall den inte terraformats (stjärnformats) av troligtvis Intergalaktiska Konfederationen. Man känner den kraftfulla energin från planeten när man är i närheten.

Shar - Ashtars Galaktiska Kommando

Shar i Jupiters övre atmosfär (Courtesy ElenaDanaan.org)
Ashtars Galaktiska Kommando är en utbrytning av legosoldater från Ashtar Kollektivet på Sirius som blev infiltrerad av Alliansen av de Sex. De har en rymdstation i Jupiters övre atmosfär kallad Shar, på uppdrag av Galaktiska Federationen av Världar (GFV), vars militär hjälper till att administrera Solsystemet och speciellt den stora portalen vid Jupiter.

Den stora Jupiterportalen

Jupiter Portal (Courtesy ElenaDanaan.org)
Portalen som är gravitationellt kopplad till Jupiter är en av anledningarna till det interstellära intresset för vårat stjärnsystem[1], [2].

Portalstationen

Jupiter Hub (Courtesy ElenaDanaan.org)
Efter Solsystemets befriande och Dominions nedtagande har den kommersiella trafiken via den stora Jupiterportalen till den kommersiella centret på jupitermånen Ganymedes ökat kraftigt[3]. Intergalaktiska Konfederationen kom därför med med förslaget att skapa en rymdstation mellan portalen och Jupiter. Jordalliansen är i operativt bestämmande av Solsystemet och sade ja till skapandet denna portalstation. Denna håller nu på att implementeras av framförallt GFV.

I navet av portalstationen finns en ark från Intergalaktiska Konfederationen. Portalstationen blir sfärisk till sitt utseende. Denna form är mer kompakt och lättare att försvara militärt.

Den Djupa Staten och de delar av dess hemliga rymdprogram som är kvar får inte använda Jupiterportalen och är inte heller välkomna till portalstationen. Endast innevånarna från de länder som har anslutit sig till Artemisöverenskommelsen kommer att få besöka portalstationen tills vidare. Kina är portade eftersom de har en väsentlig Djup Stat, med aspirationer på ett omfattande rymdprogram, och har inte undertecknat Artemisöverenskommelsen. Detta kommer att dränera Kinas ekonomi. På sikt kommer alla länder på Jorden att ansluta sig till Artemisöverenskommelsen.

Kinesiska Rymdkoalitionen har begärt att få till ett möte med höga tjänsteman från Jordalliansen under april månad år 2024[12]. Detta avvisades eftersom det uppfattas som bortkastad tid. Kinesiska Rymdkoalitionen, som består av kinesiska bolag (corporations), är en del av den Djupa Staten likt det Militärindustriella komplexet i USA är det. Kinesiska Rymdkoalitionen är inte en del av Jupiteravtalen i juni månad år 2021 och de bygger en militär stormakt i rymden och planerar att etablera sitt huvudkvarter på Månen. Vilket inte kommer att lyckas och kommer att dränera den kinesiska ekonomin.

Byggandet av portalstationen

Portalstationen skapas med material, som inte finns producerbara på Jorden än, i de närliggande stjärnsystemen Alfa Centauri m fl. Färdigställandet av den kommersiella delen av portalstationen kommer att ta tills slutet av år 2025. Den militära delen av rymdstationen kommer dock att vara i operativt tillstånd första halvan av år 2024. Portalstationen är kraftigt beväpnad eftersom det kan komma militära skepp via portalen. Det går frekvensmässigt att begränsa vilka som kan använda portalen men detta skydd är långt ifrån fullständigt.

Jordalliansen förflyttar krigsskepp till portalstationen

Solar Warden, del av Jordalliansen, förflyttar i januari månad år 2024 40 stycken krigsskepp och ett trupptransportskepp till portalstationen för att försvara Solsystemet i närheten av portalen[3]. En hög officerare ur US Space Command har också förflyttats dit för att leda dessa operationer. Detta för att kunna försvara portalstationen och Solsystemet om något oönskat kommer genom portalen.

Avtal med Galaktiska Köpmanskrået

Ett avtal med det Galaktiska Köpmanskrået (Galactic Guild of Merchants) har förhandlats[4]. Det är standard att ingå ett avtal med dem eftersom de främjar handel på stationen. I avtalet tar den en del av vinsten. Installationen av deras modul tar extra tid vilket fördröjer färdigställandet av stationens infrastruktur.

Avbruten stjärna

Jupiter var på väg att bli en stjärna men den naturliga processen avbröts av en koloni från Immaru eftersom livet på alla planeter i Solsystemet annars skulle ha dött ut[5]. Det hörs och känns hur kraftfull planeten är när man är i närheten av den enligt de som har varit det.

Liv på Jupiter

En koloni från rasen Allmahuluk bor i Jupiters atmosfär i den sjätte medvetandedensiteten[5]. Det är möjligt att leva på planeten från den sjätte medvetandedensiteten. Rasen Allmahuluk är i stort sett det enda högstående liv som finns på Jupiter i högre dimensioner.

Ganymedes

Ganymedes är den största månen i Solsystemet. Den används som mötesplats av de högfrekventa utomjordiska raserna.

Källor:
[1]: Elena Danaan: "We will never let you down - Encounters with Val Thor and journeys beyond Earth", 2021-09-07.
[2]: ElenaDanaan.org, "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
[3]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 16 - Feb 5 2024 @ YouTube", 2024-02-05.
[4]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 19 - Feb 26 2024", 2024-02-26.
[5]: ElenaDanaan.org - "Angun", 2024-04-04.
[6]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode Episode 25 - April 8 2024", 2024-04-08.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.