Hydrokarbonintervallet

Astrobiologi

Resultat av både fusion & fission

Planeter finns runt stjärnor som värmer upp dem med elektromagnetisk strålning driven av fusion. Fotosyntes, som troligvis är ett lika naturligt evolutionsfunktion som ögon, lagrar en del av denna energi från stjärnan i biologiskt material som bryts ner när livsformerna kallade växter dör. Genom sedimentering så trycks det biologiska materialet under miljontals år ner till ett djup där värme från planetens inre, orsakad av fission, förädlar/förändrar det biologiska materialet till hydrokarboner innehållande energi som kan utvinnas genom exoterm reaktion. Hydrokarboner i form av olja och gas kräver alltså både fusion och fission för att skapas vilket är ett fashinerande faktum.

Snabbt förbrukad vara

Genom att borra upp dessa hydrokarboner, som är lagrade i flytande eller gasform, så kan denna utvinnas. Eftersom återbilningstakten på hydrokarbonerna är långsam i förhållande till hur snabbt dessa utvinns av en civilisation som kan utvinna dessa så kommer dessa hydrokarboner bara att vara tillgängliga under en kort tid under en civilisations livstid och under en extremt kort tid sett under en planets livstid. Därför kallas denna period av energi i överflöd jämfört med innan för hydrokarbonintervallet.

Återbildas mycket snabbare än vetenskapen säger

Peak Oil inträffade aldrig och nu pratas det inte om det längre. Detta beror på att hydrokarboner återbildas mycket snabbare än vad vetenskapen säger. Det behövs inte miljoner av år med högt tryck och temperatur för hydrokarboner att skapas. Det räcker med år. Olja är den näst vanligaste vätskan på Jorden.

Leder till termisk "runaway" av atmosfären

Tyvärr finns det så stora mängder av hydrokarboner lagrade i form av kol, olja och gas på en planet att planetens atmosfär kommer att utsättas för en okontrollera termisk expansion innan de är slut. Det är alltså en tumregel att en civilisation behöver använda andra typer av energi för att kunna överleva långsiktigt som civilisation på planeten.


Källor:
[1]: Swaruu @ Goshia.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.