Vatten

Astrobiologi

Vatten har fantastiska egenskaper i form av:

 1. Stor ytspänning p g a att vatten är en dipol,
 2. Stort temperaturspann där det är flytande,
 3. Att dess is har lägre densitet än dess flytande form vilket gör att sjöar och hav fryser ovanifrån och inte underifrån, att det har som högst densitet vid fyra grader Celsius.
 4. Vatten kan lagra energi från elektromagnetisk strålning i kristalliknande strukturer som kallas för EZ-lager.
 5. Vatten kan gnida sig mot andra vattenmolekyler genom relativ rörelse och temperaturvariationer och skapa elektriska strömmar.

Största delen, ungefär 70 % av vikten och 99 % av antalet molekyler, av människor, djur och andra organismer består av vatten.

Vatten har en holistisk helhet som är betydligt större än delarna. Vatten uppträder socialt när många vattenmolekyler kommer samman. Vatten påverkas av mekaniska och elektriska energier.

Isolerar biosfären hos planeter

Vattenånga isolerar atmosfären hos planeter och är det främsta växthusgasen hos planeter. Växthuseffekten justeras sedan med framförallt koldioxid CO2 i vissa våglängder av det infraröda spektrumet.

Vatten är dipoler

Vatten består av syre, som saknar två valenselektroner i yttersta skalet och väte, som består av en proton utan elektron runt sig, och har därför ett överskott på en elektron. Vatten är därmed en dipol som håller samman bra som en ytfilm på tunna ytor och förbättrar kapilläreffekten.

Uteslutningszon - Vattens fjärde tillstånd

De tre vanliga tillstånden hos vatten, H2O, är fast form, vätska och gas.

Det fjärde tillståndet kallas för uteslutningszon (Exclusion Zone (EZ) på engelska) och uppstår i gränssnitt mellan material. Vatten har det kemiska tillståndet H3O2 när det är organiserat i uteslutningszonen[11].

EZ water structure (Courtesy Pollack Laboratory)

Strukturen hos fruset vatten, is, liknar den hos EZ-vatten vilket inte kan vara en slump.
Water Ice structure (Courtesy Pollack Laboratory)

Fungerar som ett batteri

Uteslutningzonen, med negativt laddade joner skapade mot ytan, som utgör en laddning mot det vanliga vattnet som blir positivt laddat.
Electrical energy from EZ (Courtesy Pollack Laboratory)

EZ-vattens påverkan på kroppen

 1. Mer energi från starkare mitokondrier: EZ-vatten levererar elektroner till dina mitokondrier[12]. Som är kraftgeneratorerna i dina celler och hjälper dem att generera mer energi.
 2. Antiåldring: EZ-vatten fungerar som en antioxidant och skyddar dina celler från fria radikaler och saktar ner cellernas åldrande.
 3. Proteinvikning: EZ-vatten binder till proteiner och levererar energi för att återhämta och göra sitt jobb.

Hur man kan skapa EZ-vatten

EZ-vatten formas när man exponerar vatten för infrarött ljus. När vattenmolekyler absorberar infrarött ljus börjar de vibrera och eftersom vattenmolekyler har så starka band mellan sig så sprider sig vibrationen mellan molekylerna som en våg på vatten. När vattenmolekylerna kommer närmare varandra stabiliserar de sig själva och får högre densitet, högre viskositet och lagrar energi i form av negativ laddning. EZ-vatten är som ett laddat batteri.

Ju mer EZ-vatten man har i kroppen desto mer energi kan man lagra och skicka till celler när de behöver det.

Hur man kan öka mängden EZ-vatten i kroppen

 1. Syreterapi: Syre ökar skapandet av EZ-vatten[13]. När man ökar syrekoncentrationen i celler skapas mer EZ-vatten. Speciellt i områden som är skadade eller dysfunktionella.
 2. Ljusterapi: Att vistas i solen gör att cellerna penetreras djupt av ljusfrekvenserna som bygger och lagar EZ-vatten. Behandling med infrarött ljus och laser ger liknande effekter.
 3. Chiafrön: När man blöter chiafrön i vatten av bra kvalité så formas ett väsentligt EZ-lager kring varje frö som sedan kommer in i kroppen när fröna äts. Om chiafröna krossas innan de blötlägges så ökas effekten.
 4. Mineraler: Mineralser som koppar, zink, magnesium och calcium bygger EZ-vatten. Detta är ett själ till att distillerat återmineraliserat vatten så går genom en vortex innan det dricks kan vara det mest hälsosamma vattnet att dricka. Lägg till citron eller lime och Himalayasalt i vattnet för att få dessa mineraler och öka förmågan till upptag av vatten och produktion av EZ-vatten.
 5. Vital Water: Patenterad, renad, stabiliserad form av EZ-vatten via Vital Iar. Tillverkas i Europa. Droppa ett par droppar av Vital Water i vattnet på morgonen. Ökar livkraftsenergin, ökar bioförmågan att ta upp spårmineraler och element, neutraliserar gifter, har annorlunda bindninsvinklar till väte jämfört med vanligt ostrukturerat vatten.

Marasu Emoto och medvetande hos vatten

Studie av frysta kristaller

Japanen Masaru Emoto (1943- ) upptäckte genom att studera vatten i mikroskop som frysts att den geometriska molekylära strukturen påverkas av mentala tankar[5]. Det vi tänker på, och hur vi tänker på något, påverkar alltså vatten.

Klassisk musik ger uppkomst av vackra kristaller

Emoto grundade International Health Medical company år 1986 och började år 1989 att marknadsföra Magnetic Resonance Analyzer med vilken det magnetiska fältet runt biologiska objekt kan detekteras samt sjukdomar kan diagnosticeras. Han var president för International Water for Life Foundation i Oklahoma City, USA. Han lyckades tillsammans med sin kollega studera vattnets struktur genom att inse att kristaller uppstår under några minuters tid när vattnet fryses ner. De insåg år 1993 till sin förvåning att klassisk musik gav upphov till vackra kristallstrukturer. Hans kollega föreslog att de skulle utsätta vatten för olika typer av musik. Beethovens Pastoralsymfoni resulterade i vackra och välformade kristaller. Mozarts 40.e symfoni skapade kristaller som var delikata och eleganta. Chopins Etude i E, Op. 10, No. 3 förvånade med sina vackra detaljer.

Crystal Meldelssohn Wedding March (Courtesy Masaru Emoto) Crystal Sound of Music Edelweiss (Courtesy Masaru Emoto)
Vacker musik ger upphov till vackra kristallstrukturer.

Intention påverkar verkligheten

Forskarkollegan och Emoto insåg att kristallstrukturen hos vatten som förvarats i flaskor med etiketter där det stod positiva saker gav finare kristallstrukturer än om de skrev negativa saker. Emoto publicerade bilder på kristaller första gången år 1999 i "Meddelanden från vatten" och i boken "De gömda meddelanden i vatten" år 2001 som han tryckte upp själv eftersom utgivare i Japan inte ville ge ut boken. Via kontakter så spreds boken utanför det officiella publiceringssystemet i Japan som är väldigt strikt. År 2005 så översattes boken till engelska och publicerades i USA vilket gav ett större internationellt genomslag.

Crystal Like (Courtesy Masaru Emoto) Crystal Hate (Courtesy Masaru Emoto)
Gillande ger en vacker kristallstruktur till skillnad från hat.

Crystal Evil (Courtesy Masaru Emoto) Crystal You disgust me (Courtesy Masaru Emoto)
Ondska respektive äcklande ger fula strukturer.

Crystal You are beautiful (Courtesy Masaru Emoto) Crystal Love and gratitude (Courtesy Masaru Emoto)
Du är vacker samt kärlek och tacksamhet ger vackra kristaller.

Emoto kallade denna subtila frekventa energi som ligger bakom bl a vattnets struktur för hado. Allt vibrerar med en unik frekvens. Och allt som vi säger, orden vi skriver, målningar, och fotografier har sin egen frekvens.

Biologiska varelser består mestadels av vatten

När biologiska varelser som människor skapas består vi av mer än 99 % vatten, 90 % vatten när vi föds och 70 % vatten som vuxna[6], [7]. Det vi tänker på, och hur vi tänker på något, påverkar alltså varelsen högst påtagligt.

Minne hos vatten

Vatten har minne vilket kan visas genom att effekten hos t ex guld blir kvar trots den späds ut med vatten många många gånger, s k homeopatiskt guld[8], [9].

Vattenåtgång

Vi slösar med vatten i västvärlden på Jorden. Det behövs 27 liter vatten per dygn i genomsnitt när astronauter är på rymdstationen. Genomsnittsvensken använder 160 liter vatten per dygn i genomsnitt exklusive matproduktion. En köttätare konsumerar utöver det indirekt 1600 liter vatten per hamburgare. En vegetarian bara 200 liter vatten per måltid och sparar därmed omkring en miljon liter vatten per år på maten. Tillverkning av textilier kräver minst 25000 liter vatten per kilogram. Det behövs 40 liter vatten per kvadratmeter att odla enligt filmen The Martian.

Med billig nollpunktsenergi så blir det lätt att avsalta och rena vatten i framtiden som idag är förorenat med plast och andra kemikalier.


Källor:
[1]: Wikipedia, "Water", 2019-12-09.
[2]: YouTube: TEDx Talks, "The Fourth Phase of Water: Dr. Gerald Pollack at TEDxGuelphU", 2013-09-06.
[3]: YouTube: Water, Cells, and Life. Dr. Gerald Pollack at TEDxTEDxNewYorkSalon", 2016-11-21.
[4]: YouTube: The Fourth Phase of Water - Boyond Solid, Liquid and Vapor", 2016-11-21.
[5]: Wikipedia, "Masaru Emoto", 2021-12-20.
[6]: Wikipedia, "The hidden messages in Water", 2021-12-20.
[7]: Masaru Emoto, "The hidden messages in Water", Amazon, 2021-12-20.
[8]: Homeopatiskt guld, 2021-12-20.
[9]: Wikipedia, "Water memory", 2021-12-20.
[10]: Masaru Emoto: "The secret life of Water", 2021-12-20.
[11]: Pollack Lab, 2021-12-23.
[12]: DaveAsprey.com, "What is EZ Water and why do I have to get naked in the Sun to make it", 2021-12-23.
[13]: EnergisedOxygen.com, "EZ Water - The healing powers of H2O", 2021-12-26.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.