Tankens kraft

Astrobiologi

Siare och folk som läser ur en kristallkula har vi alla hört talas om. Men tänk om det verkligen finns en bakgrund i det som vår vedertagna fysik inte kan beskriva? För att ta reda på detta behöver vi dels dyka ner i kvantmekanik och begreppet icke-lokalitet för att förklara hur det fungerar. Dels finns det tekniker som har använts av flera staters underrättelsetjänster under lång tid som bekräftar att det fungerar eftersom de annars inte skulle ha använt sig av detta.

Medvetande

Medvetande är något som alla varelser som naturen har skapat har.

Att inkludera medvetande är en förutsättning för att förstå sig på kvantmekanik.

Kvantsammanflätning

EPR-paradoxen

Bells sats

Svarta hål som hologram

Universum som hologram

På snarlikt sätt som den absoluta hastigheten överstiger ljusets i vakuum när den passerar händelsehorisonten så sker något snarlikt med Universum vi bor i. Eftersom punkter i rumtiden och objekt i Universum avlägsnar sig snabbare ju längre bort man tittar enligt Hubbles lag, Universum expanderar snabbare och snabbare p g a mörk materia (Nobelpriset i fysik år 2011) och är enormt uppblåst enligt inflationsteorin så överträder avlägsnandet av objekt tillräckligt långt bort snabbare än ljusets hastighet apparent. Absolut blir detta, precis som hos ett svart hål, att det blir en apparent horisont.

Holografiska principen

Det finns en matematisk sats, kallad Holografiska principen[16], om att projektorn inte kan vara i samma dimension som hologrammet. Det är ytterligare ett tecken på att Universum är simulerad och observerad utifrån.

Icke-lokalitet

Det verkar som om ett Universum befinner sig på ett hologram så projiceras den upplevda verkligheten ner i varje punkt och kan kommunicera med varje annan punkt ögonblickligen eftersom det inte är något verkligt avstånd mellan punkterna[1].

Fjärrsyning

Med mycket träning och lite talang går det tack vare icke-lokalitetens lagar, som hjärnan kan tillgå hos i stort sett samtliga däggdjur, att fjärrsyna allt som har hänt, och troligtvis kommer att hända, varsomhelst i Universum[14]. Indierna, som är kända för en lång historia av meditation, kallar denna databas för Akashiska minnet[13]. Akashi betyder eter, himmel eller atmosfär på Sanskrit.

Tyskarna använde dessa tekniker före och under Andra Världskriget. Efter Andra Världskriget togs kunskapen till Sovjetunionen som spionerade på USA under lång tid med orimligt bra resultat konventionellt sätt. Via läckor genom sovjeten Pinkowski fick amerikanska diplomater på sent 1960-tal reda på att Sovjet använde medier för att få tillgång till information. Fred "Skip" Atwater gjorde efterforskningar i ämnet och insåg att det verkligen fanns stor potential i detta. Framförallt Ingo Swann (1933-2013) och Hal Puthoff (1936- ) utvecklade kontrollerad fjärrsyning där även vanliga personer kan utnyttja sin naturliga intuition till att fjärrsyna förvånansvärt bra. Forskningen, som bedrevs vid SRI, publicerades i vetenskapliga tidsskrifter och är väl dokumenterad[10]. Tekniken har använts till att spionera tillbaka på ryssarna men även till att avveckla kommunismen[12].

Det är dock viktigt att det spirituella föregår kapabiliteten hos fjärrsynaren eftersom denna förmåga annars kan ha negativa konsekvenser.

Manifestering

Manifestering är ett kvantfysikaliskt fenomen som medvetna entiteter som människor kan göra[19]. Vår ras Terra Hu har, tack vare vår högt utvecklade genetik, förmåga att förverkliga tankar och intentioner. Fokus (Daama) är en kreativ handling. Tanke är en våg som påverkar och förändrar stukturen hos verkligheten. Tänk väl, tänk konstruktivt, tänk hoppfullt och postivt. Tag bort rädsla. Kraften hos intention är kraften hos manifestering.

Hur man manifesterar

Man behöver vara fokuserad och specifik beträffande vad man vill manifestera. Ta det tillbaka till nollpunktsenergin (oändlighetssymbolen).

Believe in yourself Create an action plan Take action Focus on the positive Visualize Stay humble and grateful Upgrade your beliefs Become a conscious creator

Manifestering via teknologi

Elektroniska maskiner baserad på kvantmekanik kan också manifestera momentan utan någon större energiåtgång. T ex mat.

Manifestering av ädelmetaller ej möjligt

Det går inte att skapa t ex guld via manifestering. Vilket anses vara huvudsyftet med alkemi.


Källor:
[1]: SVTPlay.se, Vetenskapens värld: "Einsteins efterföljare", 2019-09-29.
[2]: Wikipedia, EPR paradox, 2019-10-13.
[3]: Wikipedia, John Stewart Bell, 2019-10-13.
[4]: Bell, John (1964). "On the Einstein Podolsky Rosen Paradox". Physics. 1 (3): 195–200. doi:10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195, 2019-10-13.
[5]: YouTube, Leonard Susskind, The World as a Hologram.
[6]: Wikipedia, Black hole information paradox, 2019-10-13.
[7]: Leonard Susskind, "The Black Hole war", ISBN-10-0316016411, 2009.
[8]: Oskar Klein Centre - Oskar Klein Memorial Lecture 2018 - Leonard Susskind: The quantum origins of gravity.
[9]: Fundamental Fysiks Group @ Wikipedia , 2019-09-29.
[10]: Parapsychology research at SRI @ Wikipedia , 2019-09-29.
[11]: Third Eye Spies @ IMDb, 2019-09-29.
[12]: Lyn Buchanan, "Seventh Sense - The secrets of remote viewing as told by a psychic Spy for the U.S. Military", 2019-10-14.
[13]: Wikipedia, Akashic records, 2019-10-26.
[14]: Wikipedia, Remote Viewing, 2019-10-26.
[15]: Wikipedia, Bell test experiments, 2020-01-11.
[16]: Wikipedia, Holographic principle, 2020-03-20.
[17]: Österreischische Akademie der Wissenschaften: "Quantum entanglement confirmed with Light from distant Quasars", 2018-08-20.
[18]: Physical Review Letters: Dominik Rausch et al: "Cosmic Bell test using random measurement settings from high-redshift Quasars", 121, 2018-08-20.
[19]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode 4 - Nov 13th 2023", 2023-11-13.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.