Källan

Astrobiologi

Källan (Immana på Taami och Source på engelska) är "Guden" i vårt Universum. Skapar den gudomliga energi- och livsgivande kraften Phryll.

Källan finns utanför Multiversum.

Kosmiska Centrala Solen

Kosmiska Centrala Solen är ett annat namn för Källan.

Galaktiska Central Solen

Galaktiska Centrala Solen är medvetandet i centrum av galaxen. I vårt fall är det Nataru. Det galaktiska svarta hålet i mitten av galaxen har medvetande i kopplat till ytan hos det svarta hålet.

Jordens Centrala Sol

Jordens Centrala Sol finns i mitten av Inre Jorden. Moder Jord härbergerar där.


Källor:
[1]: YouTube - Elena Danaan: "The Power of Source", 2020-05-24.
[2]: YouTube - Elena Danaan: "Q&A: The Power of Source", 2021-04-14.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.