Miller-Ureys experiment

Astrobiologi

Aminosyror är grundläggande för liv. Allt liv som skapas på Jorden består av 20 stycken aminosyror, som livet på bl a Jorden är uppbyggt av, lätt skapas med vänstersymmetri. Dessa aminosyror bygger upp genom, via långa kedjor av DNA, som behövs får att kopiera biologiskt liv. Aminosyror bildas förvånansvärt lätt när en kombinationen av energi, vatten, metan och kväve, men inte syre, finns. Vilket finns under de förhållande då planeter bildas i stjärnsystemens barndom. Miller-Ureys experiment konstruerar dessa förhållanden och visar att fler än de 20 stycken aminosyror som livet på Jorden är uppbyggd av lätt skapas[2]. Vilket kan jämföras med aminosyrorna som finns i den välstuderade Murchisonmeteoriten av kondrittyp som hittades i Australien.

Miller-Urey discharge experiment (Courtesy Rothery, Gilmour & Sephton)


Källor:
[1]: "A very short introduction to Astrobiology", David C. Catling, Oxford University Press, 2013-10-24.
[2]: "An introduction to Astrobiology (3rd Edition)", David Rothery, Iain Gilmour & Mark Sephton, Cambridge University Press, 2018-03.
[3]: Wikipedia, "Miller-Urey experiment", 2019-12-04.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas får personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.