Portaler

Astrobiologi

En portal en genväg genom rumtiden mellan två ställen[2]. Är en typ av maskhål fast det verkar vara en skillnad mellan dem för de initierade. Skapas, öppnas och stängs med ljudfrekvenser som även bestämmer destination. Hålls upp av svart gegga (Black Goo) som är mörk materia. Går att skapa bl a genom att frigöra stora mängder energi.

Det finns flera olika typer av portaler[2]. Naturliga portaler som är en del av det kosmiska nätet. Forntida portaler som fortida civilisationer skapade. Är olika mycket komplicerade och hoppar olika långt.

Kristaller i vätskeform används i portaler.

Exempel på portaler

Nuvarande portaler som utnyttjar kosmiska nätets naturliga portalsystem.

Shamtbahali (Courtesy ElenaDanaan.org)

Maskhål

Ett maskhål (eng: wormhole) är en genväg som använder en distortion av rummets väv. Det kan kallas för en portal, men en portal är inte alltid ett maskhål. Portaler är interdimensionella transponerare. Teleporteringsanordningar.

Portaler kan ha storleken hos en normal dörr, vilket innebär att de är svåra att hitta. Maskhål är alltid större, och de förvränger rumkontinuumet runt sig. Motsatt så är portaler oftast osynliga, ifall du inte kan svänga in till deras frekvenskoder. Frekvenslås är frekvensnycklar som aktiverar dem.

Det finns två typer av portaler. Naturliga som existerar i naturen. Till exempel så är stjärnor portaler. Artificiella maskhål skapas från elektromagnetiska virvlar med hög spänning.

Negativ energi, eller mörk energi som det ibland kallas är "vätskan" i dem. Det gör ett maskhål stabilt och säkert att resa igenom. En substans som kallas för svart gegga (eng: Black Goo) går in i dess komponenter; det är en mörk energisubstans som inte har någon färg. Bara en synlig förvrängning syns. Ljus absorberas av det.

Man beräknar frekvenssignaturen för att låsa in på destinationsmålet. När denna beräkning är gjord, så används denna för att skanna hela stjärnsystemet för att hitta alla andra portaler med samma frekvensmål. Ett maskhål kan stabiliseras med en snabbt pulserande polarisernade larser. Polariserande lasrar innehåller negativ massa som verkar på den svarta geggan. Består av svart energi, som är mikroskåpiska svarta hål.

Ger lijnjär rumtid vid förvrängningsdrift (eng: warpdrive).

Stargate

Är en portal som kan leda till en annan plats och tid. Den kan vara naturlig eller konstgjord. Är för det mesta naturlig. Är en dörr för teleportering och kan finnas var som helst. Den kan förflyttas till en godtycklig plats i rumtiden med en unik frekvenskod. Eftersom Universum är ett frekvensbaserat hologram.

Jumproom

Är en portal inbyggd t ex i en hiss så när man hissdörren öppnas är man på ett helt annat ställe än när man gick in i hissen.

Vortex

Vortex är samma sak som en portal (TBC).

Vattenportal

Älvor och feer använder vattenportaler (eng: Water Gates) för att transportera sig till jordytan[6]. Motsvarar transdensitetsteleporterare vanligtvis i vattenkällor (water springs) och ibland sjöar där det är lugnt och fridfullt långt ifrån Jordens farliga, smutsiga, högljuda och hektiska städer. Som med rätt frekvensnycklar blir virvlande (eng: vorticial). D v s ett mikromaskhål.

Livmodern som portal

Livmodern hos kvinnor, och reproduktionssystemet hos allt biologiskt liv, är en portal eftersom själen kommer in i fostret från en astrologisk konjunktion när det är tillräckligt utbildat. Hon människor är det när fostret är cirka två månader gammalt.

Solen som portal

Enligt Galaktiska Federationen av Världar så är alla stjärnor utom de minsta bruna dvärgarna portaler.

En portal skapas av torsion om det är tillräckligt stor massa via de filamenten. Filamenten är portalerna. En resa genom portaler via filament tar kortaste vägen genom vilket motståndet är minst. Denna minsta motståndets väg kan ändras väldigt plötsligt så det gäller att beräkna tidpunkten när resan skall genomföras noggrannt.

Solen har enligt NASA portaler till samtliga planeter[TBD].

Galaxer som portal

Galaxerna har ett gigantiskt torsionsfält. Vilket möjliggör en stor portal i form av det centrala supermassiva svarta hålet i centrum.

Tidsresor

Om man har tillgång till superluminär transport, d v s resor med rymdskepp i överljushastighet, så kan man också resa i tiden. Detta är en av de mest betydelsefulla aspekterna av rymdskepp vilket används flitigt av de som har tillgång till teknologin.

T ex Nachtwaffen utnyttjar detta så mycket det går och har som regel på uppdrag att komma tillbaka innan de åkte så att de kan se att uppdraget gick bra. Gjorde det inte det så genomför de inte resan.


Källor:
[1]: Elena Danaan: "We will never let you down - Encounters with Val Thor and journeys beyond Earth", 2020-09-07.
[2]: ElenaDanaan.org, "The Seeders - Return of the Gods", 2022-09-21.
[3]: YouTube - Cosmic disclosure: "SSP Whistleblower talked about Portal travel through Filaments in the Cosmic Web in 2015", 2021-02-26.
[4]: Vimeo: ExoPolitics.org - "Time travel, temporal warefare & our future", 2022-06-23.
[5]: Monroe, Robert A.: "Ultimate Journey", 2014-11-12.
[6]: YouTube: Elena Danaan - "Star Nation News - Episode Episode 28 - April 29 2024", 2024-04-29.
[7]: YouTube: Vibrates - "Linda Moulton Howe - Portals and Doorways to the Gods!", 2019-06-24.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.