Venus (Naara)

Astrobiologi

Venus kallas för Naara av Galaktiska Federationen av Världar (GFV) som har minst en bas på Venus[7], [11], [12]. Planeten kontrolleras av Rådet av Fem och GFV och förhindrar att planeten intas av Alliansen av Sex genom att hålla den i den femte medvetandedimensionen. Det finns befolkning bl a från raserna Meton, Taal, Silosi, Ahel[10]. Många av baserna har byggts av en forntida civilisation ifrån Proxima Centauri som inte finns där längre.

Jordens tvilling

Venus är Jordens äldre tvilling på det sättet att den är lika stor och befinner sig närmare Solen. Det innebär att utvecklingen hos planeten troligtvis har gått snabbare på Venus eftersom den passerade genom den beboeliga zonen tidigare.

Vattenavdunstning p g a skenande växthuseffekt

Venus har haft hav av vatten vilket har påvisats både från rymdsonden[3] Pioneer Venus och Jorden[5]. Genom att har uppmätt den största kvoten mellan deuterium och vanligt väte i dess atmosfär. Kvoten är 150. Vätgas (H2) hamnar i atmosfären efter att ha slagits loss från vatten (H2O) huvudsakligen genom fotodissociation. Syrgasen berikar atmosfären medan vätgas har lägst flykthastighet av alla partiklar och lämnar atmosfären ut i rymden. Detta antyder att mängden vatten har funnits i minst 150 gånger större mängd än vad som finns idag. Det motsvarar åtminstone i genomsnitt 25 meter vattenstånd på planeten. Venus och Tellus atmosfärer såg snarlika ut i det tidigare Solsystemet innan Jorden, tack vare växternas framväxt genom fotosyntes, började omvandla koldioxid till syrgas. P g a att Venus ligger närmare Solen så översteg planetens gränseffekt för skenande växthuseffekt p g a solstrålning miljarder år tidigare. Resultatet blev att havens vatten gradvis omvandlades till vattenånga i atmosfären, som förstärker växthuseffekten. Genom att solstrålningens ultravioletta strålar slår bort vätet från syret så kan först vätet lämna atmosfären genom diffundering och försvinna ut i rymden. Syrehalten går tillfälligt upp innan även temperaturen blir tillräckligt hög för även syre att diffudera ut i rymden. När haven har avdunstat så finns det inte längre något vatten som kan smörja plattektonismen. Det leder till att planeten inte kontinuerligt kan släppa ifrån sig energi utan att vulkanutbrott, som släpper ifrån sig större mängder koldioxid, blir betydligt vanligare. Koldioxiden förs över i atmosfären. Eftersom inte heller koldioxid kan ledas ner till havsbotten och bindas i sediment så kan inte heller koldioxid lakas ur atmosfären. Den ökade temperaturen leder till ökad vulkanism. Eftersom planeten är relativt stor med tillräcklig ytgravitation för att behålla syret i atmosfären så blir syret och kolet kvar där. Syret och kolet kombineras till koldioxid som är en väsentlig växthusgas. Resultatet i är ett massiv växthuseffekt på över 400 Kelvin (grader Celsius). Som leder till en medeltemperatur vid ytan på 462 grader Celsius. Vilket är tillräcklig för att smälta bly och i vilket inget kolbaserat liv är möjligt.

Analogi med litiumbatterier

Ett litiumbatteri där temperaturen blir så pass hög så att det startar en exoterm reaktion så går inte en termisk exponentiell reaktion (thermal runaway) att hindra. Batteriet kommer att fortsätta att brinna tills dess att dess energi är uttömd trots att man lägger batteriet i vatten. Motsvarande kan inträffa för en planets atmosfär och har inträffat för Venus. Där är det koldioxiden som ansamlas i atmosfären och blir kvar där under väldigt lång tid eftersom koldioxid har en hög diffunderingstemperatur och inte slås isär genom fotodissociation som vatten gör.

En planet full av högintelligent liv

Fjärrsyning visar att Venus har haft högintelligent liv tidigare[6]. Bl a för en miljard år sedan. Och Ra säger sig ha lämnat den tredje densiteten på Venus för 2,6 miljarder år sedan.

Galaktiska Federationen har en bas på Venus som likt ett isberg är nästan helt nedsänkt i planetens yta. Den byggdes efter väderförändringarna med den termiska exponentiella reaktionen (thermal runaway) som skedde efter att Ciakahrreptilierna invaderade Solsystemet. Endast ca en tiondel sticker upp. Energi fås bl a från den kraftiga solstrålningen på planeten. Det var härifrån som Val(-iant) Thor kom till Jorden och bl a besökte president Dwight Eisenhower under ett par års tid från år 1954.

Raserna Taal och Aheel har båda grundat kolonier på Venus[9]. Val(-iant) Thor som besökte bl a president Dwight Eisenhower under ett par års tid från år 1954 kommer från Venus och representerar Galaktiska Federationen av Världar.

Liv i högre medvetandedensitet

Sinnes/kropps/andekomplexet Ra El-Teir finns på Venus i fjärde densiteten sedan 2,6 miljarder år tillbaka. Nu är de i sjätte densiteten. De finns dock inte kvar på Venus längre men utvecklades som fåglar under Venus yta som utvecklades till fågelliknande humanoider (avianer). De värnar om Jorden och vill lära oss om Lagen om En. De har uppenbarat sig i Egypten som solguden Ra och bl a byggt Cheopspyramiden i Giza för ca elva tusen år sedan. De återfinns som ärkeängeln Mikael i Bibeln.

Det finns även liv i fjärde/femte densiteten på Venus ifrån civilisationer som representerar Galaktiska Federationen av Världar. Dessa håller planetens medvetandedensitet hög för att de inte skall vara åtkomlig för Ciakahrreptilierna eller andra negativa krafter. Som normalt sätt har lägre medvetandedensitet och inte har tillgång till denna verklighet. I tredje medvetandedensiteten är Venus väldigt ogästvänlig på ytan med 450 graders värme.

Händelse ledde till retrograd rotation

Någon gång under Venus livstid så har den troligtvis kolliderat med en annan himlakropp av nästan samma storlek vilket har lett till att planetens rotation har gått från drygt tio timmar moturs sett ovanifrån till 243 dygn retrograd medurs. Det är den långsammaste rotationen av alla planeter. Ifrån början var rotationen rimligtvis mycket snabbare, beroende på hur länge sedan händelsen inträffade, men den har saktats av desto mer eftersom påverkan från Solen har blivit större än om rotationen var åt det normala hållet.

Tidigare Uranusmåne

Enligt Andromedanerna så var Venus tidigare måne till Uranus (TBC).

Fosfingas upptäckt

Som en del av ett mycket mjukt avslöjande (disclosure) så har fosfingas (PH3) upptäckts i Venus atmosfär[8]. Vilket är oxiderad fosfor. Fosfor är en av de sex stycken grundämnen (väte, kol, kväve, syre och kalcium är de övriga) är de övriga) som biologiskt liv i huvudsak sett använder. Denna gas uppkommer normalt sett bara av antropologisk, d v s mänsklig, påverkan.

Källor:
[1]: Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014.
[2]: Wikipedia, Venus, 2019-04-05.
[3]: Science, "Venus was wet: A measurement of the ratio of Deuterium to Hydrogen", 1982-05-07.
[4]: Pioneer Venus project @ Wikipedia, 2019-11-18.
[5]: Science, "Deuterium on Venus: Observations from Earth", 1991-02-01.
[6]:
YouTube - Farsight: "Venus before it died: January 2020 time cross - Farsight", 2020-01-01.
[7]:
YouTube - Elena Danaan: "An interview with Valiant Thor", 2020-12-11.
[8]:
Nature Astronomy, "Phosphine gas in the cloud decks of Venus", 2020-09-14.
[9]: YouTube - Elena Danaan: "Q&A Live - Nov 17 2020 - Nordic aliens: Who are they?", 2020-11-18.
[10]:
YouTube - Elena Danaan: "Q&A Launch New Book Sept 7 2021", 2021-09-07.
[11]:
Elena Danaan: "We will never let you down - Encounters with Val Thor and journeys beyond Earth", 2020-09-07.
[12]: YouTube - Elena Danaan: "Q&A Will will never let you down", 2021-09-07.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.