Universum är en simulering

Astrobiologi

Det finns många argument som säger att Universum är en datorsimulering. Fjärrsyning påvisar att allt som har hänt finns inspelat i Universum. Rent logiskt resonemang att vi bör leva i en simulering. Dessutom säger många olika mer avancerade godartade utomjordiska civilisationer det till oss. Strängteorin, som är en väldigt fysisk teori för extremt höga energier, innehåller samma typ av felkorrigeringskoder som finns i vanliga programvara som internetsurfverktyg. It from bit.

Akashiska minnet / Matrisen

Att allt i Universum som någonsin händer spelas in och lagras för evigt i Matrisen / Akashiska minnet är ett tecken på att en dator finns bakom Universum. Att allt som har hänt har spelats in påvisas genom fjärrsyning som fungerar.

Att allt som har hänt, och kommer att hända, i världen finns lagrat i Matrisen är ett tecken på att vi lever i en datorsimulering.

Simuleringsargumentet

Människan kan producera realistiska simuleringar (i framtiden). Detaljnivån och korrektheten begränsas av beräkningskapacitet och programmering. Chansen att Homo Sapiens är den mest avancerade civilisationen i Universum är mikroskopisk. Andra civilisationer kommer att ha gjort avancerade simuleringar. Entiteter i simuleringar kan göra simuleringar i sin tur. Och så vidare... Etiska aspekter kommer inte att begränsa alla civilisationer i Universum. Om civilisationer vill simulera framtiden för civilisationer vill göra det så behöver de göra det i väldigt hög detalj. Människors hela hjärnor kommer att kunna ladas upp i maskiner snart. Om man gör det vill man göra en miljö i datorn där inscanningen kan leva; Artificiell Realitet. Människor är inte väl rustade för att klura ut ifall de är riktiga eller ej.

Logiskt sett så är det rimligt att de flesta världar är simulerade. Utom möjligtvis en...

Boströms simuleringsargument

Niklas Boström (1973- ), som publicerade simuleringsargumentet, bygger på att en av tre följande observationer är sanna:

  1. Delen av civilisationer på människans nivå som når en högre nivå är mycket nära noll.
  2. Delen av civilisationer på människans nivå som är intresserade av att göra simuleringar av förfäder är mycket nära noll.
  3. Delen av alla människor med erfarenheter som lever i en simulering är mycket nära noll.

Tror man på att det finns civilisationer som når än mer avancerad nivå än människans, vilket är fallet enligt bl a Ra, och att dessa använder datorer, vilket är väldigt troligt, så kommer åtminstone någon att lyckas att göra en simulering som är tillräckligt trovärdig för att de som är i den skall tro att simuleringen är verklig. Samplingstiden hos simuleringen är begränsad till Plancktiden och rumsupplösningen till Plancklängden.

Holografiska principen

Om vi lever i en simulering känns det som det är ett dataspel där utomstående observerar oss när det goda strider mot det onda med syftet att samarbeta och göra positiva val.

Michael Talbot (1953-1992) fick innehållet till sin bok "The Holographic Universe"[6] genom kanalisering från utomjordingar[2].

Dataspelshypotesen

Om vi lever i en simulering känns det som det är ett dataspel där utomstående observerar oss när det goda strider mot det onda.

It from bit

John Archibald Wheeler (1911-2008) sammanfattade år 1990 att alla fysiska ting i Universum är informationsbaserade i botten där verkligheten påverkas av medvetandet.

Entropireduktionsträningssystem för själar

Vårat (simulerade) Universum kan sägas vara ett träningsområde för entropireducering för själar.

Målet är att minska entropin och gå framåt.

All massa är fruset ljus.

David Bohm (1917-1992).


Källor:
[1]: YouTube: "You are a simulation & physics can prove it", George Smoot at TEDxSalford, 2014-02-12.
[2]: YouTube: "Linda Moulton Howe - Is our Universe someone else's Computer simulation?", 2018-03-29.
[3]: EarthFiles.com: "A Physicist thinks our Universe is simulated", 2019-12-23.
[4]: YouTube: "2016 Isaac Asimov memorial debate - Is the Universe a simulation?", 2016-04-08.
[5]: IMDb: "The Matrix", 1999-03-31.
[6]: Michael Talbot: "The Holographic Universe", HarperCollins, 1991-04-01.
[7]: Wikipedia "Michael Talbot", 2020-05-22.
[8]: Physical Review Letters: "From Planck data to Planck era - Observational tests of Holographic Cosmology", 2017-01-27.
[9]: arXiv.org: "On testing the simulation theory", 2017-02-28.
[10]: David Bohm: "Wholeness and the implicate order", Routhledge, 1980.
[11]: YouTube: "If Brains are Computers, who designs the Software?", Daniel Dennett, 2017-04-06.
[12]: Wikipedia: "Akashic records", 2020-04-22.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.