Referenser & litteratur

Astrobiologi

Här följer några referenser för de som vill ha mer kött på benen on astrobiologi, utomjordiska raser, galaktisk historia och människans hittills dolda historia på Jorden och i rymden.

Astrobiologi

Klassisk astrobiologi beskriver vetenskapen ur en traditionellt akademisk synvinkel. D v s starkt begränsat till det censurerade paradigm som de flesta människor har levt i fram tills nu.

Catling, David C: "A very short introduction to Astrobiology", Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0199586455.

Boken är en ganska kort men bra introduktion till astrobiologi. Inte många bilder men bra text. Beskriver villkor för liv och hur dessa kan utvecklas bra.

Rothery, David A, Iain Gilmour & Mark A. Sephton (Editors): "An introduction to Astrobiology, 3rd Edition", Cambridge University Press, 2018, ISBN 978-1109430838.

Rigorös bok om astrobiologi inom paradigmet att vetskapen att avancerat utomjordiskt liv existerar vid nästan varenda stjärna runt oss inte känns till. Innehåller mycket matematiska beräkningar. Samt mycket bilder och text. Har stort fokus på planeter och månar i Solsystemet som skulle kunna ha liv. Många sidor om identifiering av planeter med astrometri. Finns i elektronisk version.

Människans sanna historia

ElenaDanaan.org: "The Seeders - Return of the Gods", ISBN-13-979-8353323709, 2022-09-21.

Fantastisk bok som beskriver människans verkliga historia. Skapad av Fröarna; ca 24 stycken utomjordiska raser ifrån Intergalaktiska Konfederationen som för 372000 år började skapa människan baserat på en nyfiken lemur som de kallade för Maruu.

Sanningen bakom Enki, Ea, och Enlil, Yuh. Genetisten som skapade den ursprungliga människan i Eden, d v s laboratoriet ombord på rymdskeppet Nibiru. Som är blodslinjen för Magdalena och Jesus. Respektive hans reptilska halvbror härskaren som har kontrollerat mänskligheten och planeten Tellus som en slavaras fram tills i oktober år 2021.

Introduktion till De Nio från tomrummet mellan universumen. Som nu är här för tillsammans med Intergalaktiska Konfederationen för att se Människan bli en självständig ras för första gången i sin historia.

Förklaring av magi, förtrollningar. Och vad en fängelseplanet är. Och Envoyprogrammet med ca 200 miljoner stjärnfrön som har kommit till Terra för att hjälpa till att höja planeten till femte medvetandedensiteten. Och därigenom rädda Vintergatan, Nataru, från slaveri 350 år in i framtiden även i femte medvetandedensiteten.

Utomjordiska allianser

YouTube - Elena Danaan: "Galactic Alliances - Alien live channeling with Myrah", 2020-07-03.

TBD.

Zenateanska Rådet

Zenateanska Rådet är en del av Zenateanska Alliansen (Andromedanska Alliansen/Rådet) med 140 stycken mycket andligt utvecklade interstellära raser. De finns huvudsakligen i stjärnbilden Andromeda sett från Jordens stjärnhimmel.

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Andromeda", 2021-01-12.

TBD.

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020-09-03.

Boken beskriver utomjordiska allianser inklusive det Zenateanska Rådet. Som även kallas Andromedanska Rådet på Jorden eftersom den apparent befinner sig i Andromedas stjärnbild sett från Jorden.

Rådet av Fem

Rådet av Fem består av fem mycket andligt utvecklade raser huvudsakligen ifrån Orions stjärnbild sett från Jordens stjärnhimmel.

YouTube - Elena Danaan: "Q&A The Council of Five", 2020-12-22.

TBD.

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020-09-03.

Boken beskriver utomjordiska allianser inklusive Rådet av Fem. De fem olika raserna som rådet består av, d v s Orela, Egaroth, Ginvo, Redan och Emerther, är beskrivna.

Galaktiska Federationen av Världar

Galaktiska Federationen består av drygt 400 stycken godartade interstellära civilisationer. De har en militär kapacitet för att förhindra att mörkret tar överhanden i Vintergatan.

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020-09-03.

Galaktiska Federationen av Världar berättar om vilka utomjordiska raser som har kontakt med Jorden: Innehållet i boken beskriver 110 stycken utomjordiska raser som har kontakt med Jorden. Samt flera organisationer och federationer som tillsammans interagerar med Jorden. Boken är förmedlad av Thor Han Eredyon, av femte medvetandedensitetet, från planeten Erra och Coron, av nionde medvetandedensiteten, från planeten Dakoorat. Båda från stjärnsystemet Taygeta (Ashaara på Man) i Plejaderna.

Elena Danaan: "We will never let you down - Encounters with Val Thor & journeys beyond Earth", 2021-10-06.

Elena Danaan träffar Val Thor från Galaktiska Federationen av Världar på Venus. Han berättar att GFV alltid har stått bakom och hjälpt mänskligheten på Jorden i bakgrunden. Och kommer att fortsätta att hjälpa mänskligheten. Val Thor besökte president Dwight Eisenhower under åren 1958 till 1961. Vilket var i samband med att Alliansen av de Sex invaderade Jorden och gjorde avtal med Magestic Twelve (MJ-12) bakom ryggen på Eisenhower. GFV var tvungna att dra sig tillbaka för att undvika ett öppet krig om Jorden. Istället utarbetades en plan för att väcka mänskligheten på planetär nivå. Något som lyckades och där vaknandet blev ostoppbart ca år 2000 (TBC).

Elena Danaan: "The Seeders - Return of the Gods", ISBN-13-979-8353323709, 2022-09-21.

Fantastisk bok som beskriver människans verkliga historia. Skapad av Fröarna; ca 22 stycken utomjordiska raser ifrån Intergalaktiska Konfederationen som för 372000 år började skapa människan baserat på en nyfiken lemur som de kallade för Maruu. Beträffande GFV så beskrivs Det Högre Rådet av Galaktiska Federationen av Världar. De modifierar Det Primära Direktivet för att få bukt med problemen med Nebuhybriderna.

Ashtarkommandot

Ashartarkommandot har sin kärna i Lord Ashtar som kommer ifrån Sirius och vars rymdskeppsstad befinner sig vid Jupiter. Dessa bröt sig ur Ashtarkollektivet vid Sirius när dessa infiltrerades av Ciakahrreptilierna.

Heavenly Angels.org, 2021-08-17.

Information bl a om farorna som människan utsätts för och deras rymdskepp.

Utomjordiska raser

Alex Collier: "Defending sacred Ground", 1996.

Beskriver Universum och Jordens roll i det ur Andromedanernas (Zenetreanernas) synvinkel. Som är några av de äldsta utomjordiska raserna i Vintergatan.

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020-09-03.

Galaktiska Federationen av Världar berättar om vilka utomjordiska raser som har kontakt med Jorden: Innehållet i boken beskriver 110 stycken utomjordiska raser som har kontakt med Jorden. Samt flera organisationer och federationer som tillsammans interagerar med Jorden. Boken är förmedlad av Thor Han Eredyon, av femte medvetandedensitetet, från planeten Erra och Coron, av nionde medvetandedensiteten, från planeten Dakoorat. Båda från stjärnsystemet Taygeta (Ashaara på Man) i Plejaderna.

Elena Danaan: "Encyclopedia Galactica - Portraits of the Star Nations I: From Andromeda to Canis Minor", 2024-02-23.

Över 150 stycken interstellära raser i den fjärde kvadranten av Vintergatan, där Terra befinner sig, som befinner sig på stjärnhimlen i stjärnbilder med namn från Andromeda till Canis Minor beskrivs med färgbilder för första gången i ett allmänt publicerat verk. De flesta raserna har inte beskrivits tidigare (i "A Gift from the Stars"). Boken är förmedlad via teknologi från Galaktiska Federationen av Världars databas, ombord på krigstationen XL6 i omloppsbana vid Jorden, av Högkommendör Thor Han Eredyon via Danaans implantat av militär grad.

"Alien Races KGB Book", 2017-06-05.

KGB har en bok om utomjordiska raser var information, likt den i "A Gift from the Stars", kommer från positivt orienterade Plejadianer.

JeanClaude BeyondMystic2: "Book review - A Gift from the Stars 1(3)", 2021-02-22.

Jean-Claude @ Beyond Mystic går igenom Elena Danaans bok "Alien Races - A gift from the Stars" och hennes bakgrund som arkeolog.

JeanClaude BeyondMystic2: "Book review - A Gift from the Stars 2(3)", 2021-03-10.

Jean-Claude @ Beyond Mystic går igenom Elena Danaans bok "Alien Races - A gift from the Stars", Galaktiska Federationen av Världar och utomjordiska raser.

JeanClaude BeyondMystic2: "Book review - A Gift from the Stars 3(3)", 2021-03-31.

Jean-Claude @ Beyond Mystic går igenom Elena Danaans bok "Alien Races - A gift from the Stars" och utomjordiska allianser samt deras relationer.

Plejadianer

YouTube - Cosmic Agency: "Extraterrestrial Message/Taygeta (Pleiades): Who Are We", 2018-09-02.

Swaruu är en plejadian från Erra/Temer i stjärnsystemet Taygeta (Ashaara) i Plejaderna (M45). Som i sin tur är en reinkarnation från en varelse i sjunde densiteten. I minst 30 stycken konversationer, via skrift för att inte bryta mot det Primära Direktivet, så svarar Swaruu på Gosias frågor i en detalj som knappast inte motsvarar något annat. Det är alltså ingen kanalisering utan en diskussion via teknologi. Precis som det mesta av Elena Danaans informationsutbyte med Thor Han Eredyon, Annax, Coron, Araana m fl.

JeanClaude BeyondMystic2: "Book review - A Gift from the Stars 3(3)", 2021-03-31.

Jean-Claude @ Beyond Mystic går igenom Elena Danaans bok "Alien Races - A gift from the Stars" och utomjordiska allianser samt deras relationer.

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Vega - Justice above life", 2021-06-01.

TBD

IMdB - Ancient Aliens: "They came from the Pleiades (S15E7)", 2020-03-07.

TBD

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Pleiades: Myth & Reality", 2020-12-02.

TBD

Taal

Taal är en ras som ursprungligen kom ifrån stjärnsystemet Kepler-62 i Lyran och som sedan flyttade till stjärnsystemet Taygeta i Plejaderna. Dessa är mycket lika Homo Sapiens Sapiens, men är tyvärr en negativt orienterad ras mot människan på Jordens positiva utveckling.

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Taal", 2021-05-18.

TBD

YouTube - Elena Danaan: "Q&A with a Galactic Warrior - Taal Saga", 2021-06-08.

TBD

Ahel

Ahel kommer ifrån planeten Maya runt stjärnan Kepler-62 i stjärnbilden Lyran. Dessa är positivt orienterade mot människan på Jorden självstående utveckling.

IMdB - Ancient Aliens: "Secrets of the Maya", 2019-07-05.

TBD

IMdB - Ancient Aliens: "The Mayan conspiracy", 2012-02-17.

TBD

Andromedaner (Zenateaner)

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Andromeda", 2021-01-12.

TBD

Lyraner

Kepler-62

Vega

Siriusianer

IMdB - Ancient Aliens: "The Star Gods of Sirius (S14E4)", 2019-06-21.

TBD

Ciakahrr

Ciakahrr är en reptil ras ifrån Thurban (Alfa Draconis) som har styrt Jorden i det dolda via vår reptilhjärna i drygt 5700 år.

IMdB - Ancient Aliens: "The Shapeshifters (S15E9)", 2020-03-21.

TBD

IMdB - Ancient Aliens: "The Reptilian Agenda (S14E8)", 2019-07-26.

TBD

IMdB - Ancient Aliens: "The Reptilians (S8E5)", 2019-07-26.

TBD

Orion

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Orion", 2021-05-26.

TBD

IMdB - Ancient Aliens: "Destination Orion (S5E4)", 2013-01-11.

TBD

IMdB - Ancient Aliens: "The Greys (S4E3)", 2012-02-24.

TBD

Kiily-Tokurt

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Kiily Tokurt", 2021-05-12.

TBD

Annunaki

IMdB - Ancient Aliens: "The Anunnaki connection (S6E3)", 2013-01-11.

TBD

"Utomjordingar" på och i Jorden

På Jorden

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020.

Galaktiska Federationen av Världar berättar om vilka utomjordiska raser som har kontakt med Jorden: Innehållet i boken beskriver 110 stycken utomjordiska raser som har kontakt med Jorden. Samt flera organisationer och federationer som tillsammans interagerar med Jorden. Boken är förmedlad av Thor Han Eredyon, av femte medvetandedensitetet, från planeten Erra och Coron, av nionde medvetandedensiteten, från planeten Dakoorat. Båda från stjärnsystemet Taygeta (Ashaara på Man) i Plejaderna.

IMdB - Ancient Aliens: "Aliens among us (S9E3)", 2014-11-14.

TBD

Baser i haven

Det finns ca 150 stycken utomjordiska baser i hav och sjöar på Jorden. Några raser kan till och med leva i vattnet som sjöjungfruer.

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020.

Galaktiska Federationen av Världar berättar om vilka utomjordiska raser som har kontakt med Jorden: Innehållet i boken beskriver 110 stycken utomjordiska raser som har kontakt med Jorden. Samt flera organisationer och federationer som tillsammans interagerar med Jorden. Boken är förmedlad av Thor Han Eredyon, av femte medvetandedensitetet, från planeten Erra och Coron, av nionde medvetandedensiteten, från planeten Dakoorat. Båda från stjärnsystemet Taygeta (Ashaara på Man) i Plejaderna.

YouTube - Elena Danaan: "Underwater Secret Alien Bases", 2020-07-17.

TBD.

Inre Jorden

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020.

Galaktiska Federationen av Världar berättar om vilka utomjordiska raser som har kontakt med Jorden: Innehållet i boken beskriver 110 stycken utomjordiska raser som har kontakt med Jorden. Samt flera organisationer och federationer som tillsammans interagerar med Jorden. Boken är förmedlad av Thor Han Eredyon, av femte medvetandedensitetet, från planeten Erra och Coron, av nionde medvetandedensiteten, från planeten Dakoorat. Båda från stjärnsystemet Taygeta (Ashaara på Man) i Plejaderna.

YouTube - The truth can change your life: "Interview with reptilian Woman", 2018-11-23.

Det finns minst en ganska positivt orienterad reptilras som har befunnit sig på/i Jorden minst lika länge som Homo Sapiens Sapiens. Bl a i Sverige vid Vänern/Vättern-området. Detta är inte Ciakahrreptilierna.

Kosmiska lagar

Ra kanaliserad genom Don Elkins & Carla Rueckert: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", L/L Research, 2018.

Två böcker som innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra. Är den mest välkända kanaliseringen som har gjorts i modern tid. Som inte är rasen Blå Avianer eller ärkeängeln Mikael i Bibeln. Utan är Marduk, som innehar Anakhtiteln Ra på Saturnus, del av den negativa fraktionen av Anakh och del av Dominion. Vilket får räknas till kategorin 90 % sanning för att implementera 10 % lögn.

Law of One, L/L Reserach & Tobey Wheelock, 2003.

Härifrån kan man söka i databasen för Lagen om En som har tagits fram av L/L Research och Tobey Wheelock. Innehåller 2600 stycken frågor med svar från Don Elkins till Ra. Är troligtvis den bästa dokumenterade kanaliseringen som har gjorts i modern tid med stor marginal. Är den bästa källan till att förstå sig på uppstigning. Handlar även om ämnen som drömtydning, illusionen vi lever i, och vad som händer med civilisationen efter uppstigningen.

Galaktisk historia

Elena Danaan: "Alien Races - A Gift from the Stars", 2020.

Galaktiska Federationen av Världar berättar om vilka utomjordiska raser som har kontakt med Jorden: Innehållet i boken beskriver 110 stycken utomjordiska raser som har kontakt med Jorden. Samt flera organisationer och federationer som tillsammans interagerar med Jorden. Boken är förmedlad av Thor Han Eredyon, av femte medvetandedensitetet, från planeten Erra och Coron, av nionde medvetandedensiteten, från planeten Dakoorat. Båda från stjärnsystemet Taygeta (Ashaara på Man) i Plejaderna.

Len Kasten: "Secret journey to Planet Serpo - A true story of interplanetary travel", 2013-05-05.

Hur tolv stycken astronauter åker med de grå Solipsi Rai till planeten vid Zeta Reticuli B 39,5 ljusår från Jorden. Dessa grå är en framavlad slavras mellan humanoider från Lyran och grå Shamtbahali från planeten Xrog. De vistas där i mer än två presidentperioder för att USAs president inte skall kunna påverka utgången. Sju stycken av astronauterna återvänder via militärbasen i Johnstonatollen mitt i Stilla Havet. Övriga väljer att stanna kvar eller avlider.

Len Kasten: "Alien World order", 2017-02-25.

Hur Ciakahrreptilierna invaderade humanoida stjärnsystemet Kepler-62 i Lyran till hur nazisterna infiltrerade USA genom bl a Operation Paperclip.

Len Kasten: "Dark Fleet", 2020-03-10.

Hur Ciakahrreptilierna infiltrerade USAs regering och skapade det Militärindustriella komplexet, baser i Antarktis och Mars med nazistiska Nacht Waffen (Dark Fleet) och kolonialiserandet av Solsystemet.

YouTube - Elena Danaan: "Galactic Basics Episode 01 - Galaxies and Star Systems", 2022-01-23.

Galaktisk historia. Del 1 av 2.

YouTube - Elena Danaan: "Galactic Basics Episode 02 - Galactic history of Humans with Dan Winter", 2022-04-23.

Galaktisk historia. Del 2 av 2.

Stormen

Stormen är en militär operation av Jordalliansen och Galaktiska Federationen av Världar om Jorden och Solsystemet för att besegra och driva ut Djupa Staten. Är en del av Orionkrigen som fortfarande pågår sedan hundratusentals år. Hårda strider i stor omfattning har utspelas utspelats både ovanför oss på framförallt Jorden, Månen och Mars. Utkomsten av detta krig är fundamentalt för att förhindra att Vintergatan (Nataru) faller i slaveri under artificiell intelligens om 350 år.

Bakgrund

YouTube - Elena Danaan: "The Mission - a short movie by Elena Danaan", 2021-07-07.

Själar i form av stjärnfrön/ljuskrigare/envoys från andra delar galaxen har reinkarnerat på Terra för att hjälpa till att befria Terra Hu, Terra, Sol systemet och Nataru från galaktiskt slaveri 350 år i framtiden.

Statusrapporter

YouTube - Elena Danaan: "Extraterrestrial contacts - April 16/2020", 2021-05-19.

TBD.

YouTube - Elena Danaan: "Q&A The final battle", 2021-01-05.

Hur vi bryter oss ur Matrisen genom att höja frekvensen, inte lyssna på vilseledande information i framförallt massmedia som vill sänka vår frekvens utan befinner oss i kärlek och glädje istället för rädsla och skuld.

YouTube - Elena Danaan: "To unsung heroes and unconditional love", 2021-02-28.

TBD.

YouTube - Elena Danaan: "Keep on fighting - Update April 24 2021", 2021-04-24.

TBD.

YouTube - ECETI Stargate official YouTube Channel: "Elena Danaan - As you wish talk radio - Real disclosure", 2021-07-04.

Information om frigörandet av Jorden, Månen, Mars och Solsystemet från Alliansen av Sex.

Supersoldater

YouTube - Super Soldier Talk: "Super Soldier Talk - Michael Jaco SSP memories", 2021-03-29.

Michael Jaco är en av de främsta supersoldaterna ifrån USA. Han ledde SEAL Team Six under en tid och samarbetade med utomjordiska soldater.

Falsk utomjordisk invasion

YouTube - Elena Danaan: "Update False Alien Invasion", 2021-04-12.

TBD.

Nya Jorden

YouTube - Elena Danaan: "Q&A Endless possibilities", 2021-06-16.

Det är obegränsade möjligheter för människans medvetande.

Medvetande

Ett utökat medvetande är grunden till en bättre verklighet och frigörande från Matrisen. Höj din frekvens!

Tallkottskörteln

: YouTube - Elena Danaan: "The Pineal Gland unveiled - with Kimberley Palm", 2021-07-31.

För ett utökat medvetande så behöver tallkottskörteln först rensas. Detta görs lämpligast genom att skippa flourtandkramen och byta ut kvicksilverlagringarna. Och därefter inta en kur av vulkanmineralen Zeolit, algen Spirulina, mörk choklad etc. Att meditera regelbundet och använda ljudet från en stämgaffel på 528 Hz vid huvudet.

Uppstigning till 5D

Uppstigning till femte medvetandedensiteten.

: "You're not dying, you're just waking up", 2021-03-01.

När Homo Sapiens Sapiens befrias, som är ett fantastiskt genetiskt fredsexperiment mellan minst 22 stycken avancerade utomjordiska raser, så kommer vi att kunna göra fantastiska saker mentalt sett i den femte medvetandedensiteten. Endast sex procent av vår genetiska kod har varit aktiverad fram tills idag.

Kristaller

YouTube - Elena Danaan: "The Phryll - Universal Force: How to harvest it and use it", 2021-02-11.

TBD.

Phryll

YouTube - Elena Danaan: "The Phryll - Universal Force: How to harvest it and use it", 2021-02-11.

TBD.

YouTube - Elena Danaan: "Pleiadean contacts with Annax - Phryll part II", 2021-02-18.

TBD.

Fjärrsyning

YouTube - Elena Danaan: "The Phryll - Universal Force: How to harvest it and use it", 2021-02-11.

TBD.

Psionik

Elefanten Topsy död efter att ha blivit avlivad med el
YouTube - Capt. Randy Cramer: "Psionics Level 1 / Module 1 intro", 2021-03-25.

Mentala förmågor är fundamentala för supersoldater. Randy Cramer är en av de främsta och meriterade supersoldarna på Jorden. Psi + onics betyder mental metod eller mentala vågor och är en förmåga som inkluderar båda hjärnhalvorna. Prioniska förmågor inkluderar fjärrsyning, förutsägelse, telepati, telekines, pyrokines, kryokines, väderkontroll, kvantläkande, osynlighet, kamoflage, levitering, ändra molekylära tillstånd, mental kontroll, kroppskontroll, genetisk rekombination, tidsresor, astral projektion och drömgående.

Klardrömning

YouTube - Elena Danaan: "The Phryll - Universal Force: How to harvest it and use it", 2021-02-11.

TBD.

Rymdfart och (hemliga) rymdprogram

Youtube.com: "AsteronX".

AsteronX beskriver ingående fysiken och teknologin bakom Förenta Staternas Rymdstyrka (TBC). Som är långt mer avancerad än vad som framgår av den teknologi som är officiell utåt inom NASA. President Donald Trump har frisläppt tre patent via Salvatore Pais, som betyder landsräddare på latin, som inte är från denna värld. Supraledare i rumstemperatur, antigravitationsdrift och generator som ger upp till en miljon gånger mer i uteffekt än vad man stoppar in (1 kW ger 1 GW).

"YouTube - Elena Danaan: "Q&A Piloting a Ship", 2021-02-22.

Vilka typer av skepp som Plejadianerna har och hur de manövreras mentalt.

Michael Salla Secret Space Programs book series

Salla, Michael: "Insiders reveal Secret Space Programs & Extraterrestrial Alliances (Volume 1)", Exopolitics Institute, ISBN 978-0982290286, 2015-09-02.

Boken är en guldgruva av information om elektromagnetisk antigravitationsdrift, hur olika faktioner utvecklade hemliga rymdprogram tillsammans med olika allianser samt genom att bakåtkonstruera kraschade och tillfångatagna rymdskepp. Hur de tyska rymdprogrammen togs fram och flyttades till Antarktis långt innan Andra Världskriget slut.

Salla, Michael: "The US Navy's Secret Space Program and Nordic Extraterrestrial Alliance (Volume 2)", Exopolitics Institute, ISBN 978-0998603803, 2017-02-28.

Flottans rymdprogram stödjs av Nordiska "utomjordingar" för att balansera nazisternas Mörka Flotta. Programmet infiltreras dock av reptilierna och försenas med årtionden. Solar Warden börjar vakta vårt Solsystem mot utomjordiska rymdfarkoster i början av 1980-talet. Även resor långt utanför Solsystemet, och galaxen, genomförs.

Salla, Michael: "Antarctica's hidden history: Corporate foundations of Secret Space Programs (Volume 3)", Exopolitics Institute, ISBN 978-0998603827, 2018-03-25.

Nazisterna planerade redan innan Andra Världskriget att flytta sitt centrum till Antarktis. Genom att utvecklandet av avancerade vapen i samarbete med Drakoreptilierna så kunde de infiltrera USA och dess militärindustriella komplex.

Salla, Michael: "US Air Force Secret Space Program: Shifting Extraterrestrial Alliances & Space Force (Volume 4)", Exopolitics Institute, ISBN 978-0998603841, 2019-05-20.

Flygvapnets rymdprogram stödjs av Nordiska "utomjordingar" för att balansera nazisternas Mörka Flotta. Programmet infiltreras dock av reptilierna. En allians görs med dem men mervärdet som Flygvapnet är obetydligt. Ett befäl jämför Flygvapnets rymdprogram med Kustbevakningen när han inser hur långt längre fram som Flottans rymdprogram befinner sig. Flygvapnet skapar en ny allians med de "Nordiska utomjordingarna" igen år 2016 när de inser sig förrådda av reptilierna. Flygvapnets rymdprogram blir grunden för Space Force år 2019.

Salla, Michael: "Rise of the Red Dragon: Origins & threat of China's Secret Space Program (Volume 5)", Exopolitics Institute, 2020-04-19.

En av USAs främsta vetenskapsmän inom utvecklandet av antigravitationsdrift är den kinafödda TBD som studerade i USA och blev kvar där efter doktorsexamen. Trots att han inte var medborgare i USA så hade han högsta säkerhetsklassificering beträffande hemlig information. Han var den som bl aförhörde Werner von Braun efter Andra Världskriget och var med i projekt TBD som skulle föra över nazisternas kunnande om antigravitationsdrift till USA. Under McCarthyismen så blev han misstänkt som kommunist och utvisad till Kina.

Salla, Michael: "Space Force: Our Star Trek future (Volume 6)", Exopolitics Institute, ISBN 978-0998603872, 2021-04-17.

Om Space Force, syftet med den och dess tänkta framtid för att säkerställa en positiv, interstellär framtid för allmänheten på Jorden.

William Tompkins

Om skapandet av rymdprogrammen Apollo, Nova och Solar Warden i hemliga tankesmedjor där positivt orienterade humanoider med nordiskt utseende hjälpte USA Flotta medan rymdprogrammen infiltrerades av Drakoreptilier som ville hindra utvecklingen av dessa program för att maximera tidsfönstret mellan Jorden verkligen får interstellär förmåga och när allmänheten får tillgång till det.

Tompkins, William Mills: "Selected by Extraterrestials", CreativeSpace Independent Publishing Platform, 2015-12-09.

Tompkins var ett geni som konstruktör eftersom han kunde återskapa bilder av bl a fartyg direkt från minnet och göra modeller av dem. Det som bidrog ännu mer till hans genalitet var att han fick överföringar (downloads) telepatiskt av utomjordingar med nordiskt utseende som ville att positiva krafter inom USAs militär skulle utveckla rymdfarkoster som kunde mäta sig med nazisternas Nacht Waffen. Boken beskriver Tompkins arbete i olika tankesmedjor för olika amerikanska företag och hur de utomjordiska sekreterarna dyker upp hela tiden.

Tompkins, William Mills: "Selected by Extraterrestials 2", CreativeSpace Independent Publishing Platform, 2020-03-29.

Kompletterande bok till volym 1 som slutfördes efter det att Tompkins hade avlidit.

Spridande av liv

TheGreaterPicture.com.

Holländsk hemsida om den verkliga världen bakom Matrisen och Slöjan. Har blivit översatt till en mängd språk.

Panspermia.org - Cosmic Ancestry.

En hel hemsida bara om panspermia. Liv kommer från rymden eftersom liv kommer av liv.

Fysik & AI

Penrose, Roger: "Emperor's new Mind", Oxford University Press, 1989-11-09.

Boken handlar om hur hjärnan fungerar på kvantnivå för att ge medvetande. Och ett entropibaserat paradigm för hur en stjärna som Solen, tack vare att den är en punkt på himlen som är betydligt hetare än övriga himlen, kan möjliggöra liv.

Medvetande & liv

Youtube.com, "Living Universe".

Modern dokumentär om sökandet efter liv kring andra stjärnor, hur vi kan ta oss till en exoplanet runt en annan stjärna samt utforska den.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.