De Nio

Astrobiologi

De Nio (Ard Oraa Tu / Do / Väktarna)

Den Intergalaktiska Konfederationen förlitar sig på ett kollektiv som kallas De Nio[20]. De är även kända för Galaktiska Federationen av Världar som Ard Oraa Tu på Taami vilket är en svag översättning av deras multidimensionella frekvensspråk. Vilket kan jämföras med radiovågor.
GFV föredrar dock att, kort och gott, kalla dem för Do vilket betyder Väktarna (Guardians).

De Nio är nio högre plasmiska supermedvetanden som tillsammans är Ett. Var och en av dem förkroppsligar en av Universums principer, och tillsammans är de Universum. Tillsammans är de En, och var och en av dem är en mängd. Detta koncept är sammanfattat i naturen av numret 9. Gud, Skapare, Källan eller Universellt Medvetande, oberoende av vad vi kallar det, är det oändligt på alla sätt och fraktaler på en bas av nio.

De Nio har alltid existerat i ett ställe de kallar för Tomrummet (The Void)[20]. De är inte karnerade. Tomrummet finns trots att det inte är skapat. Tomrummet existerar mellan dimensionerna och utanför tid, utanför något skapat Universum, i en icke-temporär, obegränsad "Oskapat". Det är en Enhet i ett evigt ögonblick. De Nio lever inte i ett rumtidskontinuum, och ändå, trots de inte finns någonstans, så kan de vara överallt.

De behöver inte skepp för att förflytta sig utan deras sinne kan ögonblickligen koppla till ett godtyckligt ställe i Multiversum. De kan anta varje form, teleportera, och materialisera i en temporär biologisk kropp (vessel) relaterad till raserna de besöker. De kan morfa till vad som helst. Biologiska former, element såsom eld, vatten...

De Nio står över allting. De överser utvecklingen av alla varelser som befolkar dessa Universa. Men spelar sällan en roll i balansen på individuell nivå.

Det är möjligt att resa till Tomrummet via superportalen i Trapetsen inuti Orionnebulosan (M42). Om man har rätt frekvenskod.


Källor:
[1]: YouTube - Elena Danaan: "Phryll, Universal force: How to harvest it and use it", 2019-12-04.
[2]: YouTube - Elena Danaan: "Phryll, Universal energy", 2021-04-21.
[3]: Wikipedia, "Orgone", 2019-12-04.
[4]: Wikipedia, "Wilhelm Reich", 2019-12-04.
[5]: NobelPrize.org, "The Nobel Prize in Physics 1957", 2021-06-21.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.