Arnold Sommerfeld

Födelseland: Östpreussen
Födelseår: 1868
Död år: 1951

Arnold Sommerfeld ca år 1930 (Courtesy AIP)

Barndom och utbildning

Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld föddes i Königsberg (nuvarande Kaliningrad), Östpreussen, den femte december år 1868. Han utbildades i matematik och fysik vid Albertina Universität i Königsberg och doktorerade under matematikern Ferdinand von Lindemann (1852-1939) år 1891. I oktober år 1893 flyttade han till Universitetet i Göttingen där han blev assistent till Theodor Liebisch (1852-1922). I september år 1894 blev Arnold Felix Kleins (1849-1925) assistent. För Klein gjorde Sommerfeld sin Habilitationsschrift år 1895 som gjorde att han blev Privatdozent. I oktober år 1897 blev Sommerfeld professor i matematik vid Bergakademie i Clausthal-Zellerfeld.

Främsta skolan i teoretisk fysik

Sommerfeld var professor i München där han etablerade den främsta skolan teoretisk fysik i Tyskland, och Världen, på 1920-talet. Han hade legendariska förmågor som lärare. Arnold hade störst matematiskt kunnande av fysikerna under hans storhetstid. Hans favoritämne var differentialekvationer inom fysiken och var matematiskt stringent i sin undervisning. Han stödde Niels Bohrs (1885-1962) teori om atomen och förbättrade modellen genom att få den att omfatta elliptiska elektronbanor samt förknippade den med relativitetsteorin. Förhållandet mellan elektronernas medelhastighet i dess bana och ljusets hastighet räknades ut till en formel som är förknippad med finstrukturkonstanten.

Annalen der Physik

Sommerfeld var redaktör för "Annalen der Physik" och använde nya artiklar i sin utbildning av studerande.

Främsta handledare någonsin

Arnold är den främsta handledaren genom alla tider inom fysik och har haft fler Nobelpristagare som sina doktorander än någon annan: Wolfgang Pauli (1900-1958), Werner Heisenberg (1901-1976) och Hans Bethe (1906-2005). Universitetet var även förutom studenterna full av "post docs" som Linus Pauling (1901-1994).

Skriver klassisk lärobok

Sommerfelds lärobok "Atombau und Spektrallinien" utgjorde länge standardverket inom detta område.

Tachyoner

Utvecklade teorin om tachyoner. Vilka kan användas för att transportera rymdfarkoster från ett ställe till ett annat på ett ögonblick genom underrymden[1]. De kan även användas för att kommunicera ögonblickligen på godtyckligt avstånd.

Arnold Sommerfeld dog den 26:e april år 1951 efter att varit med om en trafikolycka.


Källor:
[1]: Insiders reveal SSPs & ETAs, Michael Salla, 2015-09-02.
[2]: Peoplesarchive.com intervjuer med Hans Bethe.
[3]: Tyska Wikipedia om Albrecht Unsöld.
[4]: Arnold Sommerfeld @ Wikipedia, 2018-01-23.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida