Lars Hörmander

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1931
Död år: 2012

Lars Hörmander

Lars Hörmander föddes i Mjällby i Blekinge den 24 januari år 1931. Han var en av de största experterna på partiella differentialekvationer och har lett Lund till den frontposition i den akademiska världen som lärosätet innehar idag. Bl a så har han skrivit avsnittet om partiella differentialekvationer i "Nationalencyklopedin".

Fadern var lärare i Mjällby. Gymnasiet gick Lars i Lund där han hade mycket tid över till att studera universitetsmatematik. Till sin hjälp hade han en lärare som studerat under Marcel Riesz. År 1948 tog han studenten och började vid Lunds universitet där han bl a tog kurser i klassisk funktionsteori samt harmonisk analys med Marcel Riesz som lärare. År 1950 tog Hörmander sin magisterexamen och fortsatte sina doktorandstudier med Riesz som handledare. När Riesz pensionerades år 1952 så började Lars sitt arbete inom partiella differentialekvationer som numera präglar den matematiska forskningen i Lund. Efter militärtjänsten under år 1953 och 1954, där han hade möjlighet att fortsätta sina matematiska studier, så doktorerade Hörmander år 1955. Han ansökte om en professur vid Stockholms universitet men innan tjänsten blev tillsatt så bestämde han sig för att genomföra postdokorala studier i USA. Han vistades vid universiteten i Chicago, Kansas, Minnesota och det som numera kallas för Courantinstitutet. År 1957 så flyttade Lars tillbaka till Sverige där han tog den professur vid Stockholms universitet som han hade blivit erbjuden medan han vistats i USA. Under de närmsta två årtiondena så vistades Hörmander under många perioder i USA och då speciellt vid universitetet i Stanford samt Institute for Advanced Study i Princeton.

Vid den internationella matematikkongressen i Stockholm år 1962 som Lars var med om att organisera så fick han mottaga Fields medalj, den främsta utmärkelsen en matematiker kan få, för hans arbeten om partiella differentialekvationer tillsammans med John Milnor (1931- ). Detta för att Hörmander hade bidragit med många av de djupaste och mest betydelsefulla resultaten till den generella teorin om linjära differentialoperatorer som Hadamard, Petrovsky och Laurent Schwartz (1915- ) påbörjat.
År 1963 kom boken "Linear partial Differential Operators" ut som innehåller resultaten som ledde till att han fick Fields medalj.
År 1964 blev han professor vid Institute for Advanced Study i Princeton utan krav på undervisning, vilket var en stor lockelse. Hörmander hade dock aldrig tänkt lämna Sverige och kände den press som en framstående professor utan krav på undervisning har och återvände därför till Sverige och en professur vid Lunds universitet år 1968.

Forskningen efter Fields medalj handlade i huvudsak om differentialoperatorer och sammanfattades i de fyra volymerna "The analysis of linear partial differential operators" som utgavs mellan åren 1983 och 1985. Efter de fyra åren av skrivande blev han chef för Mittag-Leffler institutet i Stockholm. Jobbet var dock för administrativt för Hörmanders smak och år 1986 var han tillbaka i Lund.

År 1988 fick han det israeliska Wolfpriset i matematik oberoende av Friedrich Hirzebruch "för grundläggande arbete inom modern analys, speciellt tillämpningen av pseudodifferentiella- och fourierintegraloperatorer på linjära partiella differentialekvationer".
Han gav sig in på studier av wavelets där han snabbt förbättrade många bevis. I januari år 1996 blev Lars 65 år och professor emeritus vid Lunds universitet.

Lars Hörmander signerade World Scientist's Warning to Humanity år 1992 om att mänskligheten är på kollisionskurs med naturen tillsammans med mer än hälften av alla då levande Nobelpristagare.
Enligt varningen behöver följande saker göras:

Källor:
[1]: Wikipedia - Lars Hörmander, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida