Vetenskapskvinnor

Det har genom hela Homo Sapiens moderna historia varit väldigt ont om kvinnor inom naturvetenskapen. Är det kvinnliga könet helt enkelt inte lika intresserat av vetenskap som matematik och fysik eller är det bara som så att de har betydligt fler hinder på vägen till en framgångsrik karriär? Har det kvinnliga könet blivit undertryckt av kyrkan via det Nya testamentet som skrevs 200 år före Jesus födelse av olika anledningar? Hur som helst så finns det i alla fall en handfull kvinnor som har lyckats sätta sitt namn i historieböckerna och jag skall försöka illustrera ett antal av dem här på Kosmologika. De är:

Källor:
[1]: "Get to know these 91 famous female scientists" , ThoughtCo.com.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida