Steven Weinberg

Födelseland: USA
Födelseår: 1933

Steven Weinberg

Steven Weinberg föddes den 3 maj år 1933. Han studerade vid Cornell university, Niels Bohr institutet i Köpenhamn samt Princeton University. Han fick 1979 års Nobelpris i fysik tillsammans med Sheldon Glashow (1932- ) och Abdus Salam (1926-1996) för "deras förenade modell av samspelet mellan svaga- och elektromagnetiska krafter samt deras förutsägelse av existensen av neutrala strömmar". Sedan år 1982 är Steven verksam inom fakulteten för fysik och astronomi University of Texas i Austin. Han är mest känd utan för de professionella kretsarna för att ha skrivit den klassiska boken "De första tre minuterna" om kosmologins ståndpunkter i slutet på 1980-talet som dock redan börjar bli inaktuell. Fick National Medal of Science år 1991.

Källor:
[1]: Wikipedia - Steven Weinberg, 2018-01-28.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida