Sheldon Glashow

Födelseland: USA
Födelseår: 1932
Död år: 1997

Sheldon Glashow (Courtesy Nobelstiftelsen)

Sheldon Lee Glashow föddes den 5 december år 1932 i USA. Var barndomskamrat med Steven Weinberg (1933- ) där de båda bodde i samma New York-region. Fick 1979 års Nobelpris i fysik tillsammans med Abdus Salam (1926-1996) och Steven Weinberg för "deras förenade modell av samspelet mellan svaga- och elektromagnetiska krafter samt deras förutsägelse av existensen av neutrala strömmar".

Källor:
[1]: Wikipedia, Sheldon Glashow, 2019-01-18.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.