Twistorer

är ett angreppssätt för att förena relativitetsteorin med kvantfältteorin. Upptäcktes och utvecklandes av Roger Penrose (1931- ) som fortfarande är världsledande inom området. Har blivit intressant inom strängteorin de senaste åren.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida