Wolf-Rayet stjärnor

Kallas de stjärnor som under jättestadiet har större massa än ca 30 solmassor och därigenom har så våldsam heliumförbränning i kärnan att hela skalet med väte kastas bort och delar av kärnan som har temperaturer runt 70000 Kelvin uppenbaras.

Stjärntypen, som alltså inte tillhör huvudserien, är uppkallade efter de franska vetenskapsmän som upptäckte fenomenet - Wolf och Rayet.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida