Bevisen för relativitetsteorins korrekthet


Relativitetsteorin - Huvudsidan
Relativitetsteorins utveckling
Michelson-Morleys experiment
Speciella relativitetsteorin
Differentialgeometri och tensorer
Allmänna relativitetsteorin
Fältekvationerna
Vad är krökning
Så beräknar man krökningen
Vad orsakar krökningen
Gravitationsstrålning
Bevisen för teorins korrekthet
Relativitetsteorin - Ordlista
Relativitetsteorin - Referenser och litteratur

Under åren sedan Einsteins framtagande av den allmänna relativitetsteorin år 1915 så har man funnit en mängd bevis för dess giltighet som nästan omöjliggör ett förkastande av denna teori.

Merkurius periheliumförflyttning

Detta oförklarliga fenomen kändes till redan vid Einsteins utvecklande av den allmänna relativitetsteorin. Han blev mycket upprymd när hans beräkningar, baserade på hans teori, gav samma storlek på periheliumförflyttningen som tidigare hade konstaterats genom observationer.

Ljus som passerar massiva objekt böjs av

Bekräftades vid 1919 års totala solförmörkelse huvudsakligen organiserad av Arthur Stanley Eddington (1882-1944) då man konstaterade att stjärnors apparenta positioner mycket riktigt ändras när ljuset från dem passerar nära Solen.

Galaxhopen Abell 2218 (Courtesy HST)
På bilder som denna av galaxhopen Abell 2218 kan man tydligt se Einsteins relativitetsteori i full aktion. Ljus från bakomvarande galaxer kröks av de mycket massiva främre galaxerna som fungerar som gravitationslinser (Courtesy HST).

Elektriska motorer fungerar

Elektromagnetismens lagar är en direkt följd av den speciella relativitetsteorin.

Tidsdilatation hos atomklockor placerade närmare Jordens centrum

År 1959 bekräftade Robert Pound och George Rebka vid Harvard University att tiden hos en atomklocka placerad i ett 22,6 meter högt torn skiljer sig med kvoten 1,0000000000000025 från en atomklocka placerad vid tornets fot.

Gravitationell massa och tröghetsmassa är identisk

Bekräftades senast år 1971 av Vladimir Braginsky (1931- ), expert på mätningar med stor precision. Även Baron Roland von Eötvös (1848-1919) och den nyligen avlidne Robert Dicke (1916-1997) har gjort berömda experiment för att bekräfta denna ekvivalens.

Universum utvidgas

Denna information finns i Einsteins fältekvationer men han ignorerade dess budskap genom att införa den kosmologiska konstant som anpassade ekvationerna till att beskriva ett statiskt universum som var dåtidens uppfattning, något som han senare kom att kalla sitt livs största misstag. Istället skulle det bli Edwin Hubble som bekräftade att Universum utvidgas genom observationer med 200-tums teleskopet vid Lowell observatoriet år 1929.

Gravitationsstrålning existerar

Joseph Taylor och hans dåvarande doktorand Russell Hulse, då båda verksamma vid Princeton University, bekräftade genom mycket långvariga mätningar av rotationstidens förändring hos dubbelpulsaren PSR 1913+16, påbörjade år 1974, att gravitationsstrålningen från objekten är precis lika stor som relativitetsteorin förutspår. Denna prestation har lett till att relativitetsteorins giltighet numera är mer exakt bestämd än kvantmekanikens och för denna prestation fick Taylor och Hulse 1992 års nobelpris i fysik.

Svarta hål finns verkligen

Kvasarer drivs av svarta hål och dessa kvasarer, huvudsakligen aktiva i universums barndom, lyser som fyrar i universums mörker.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.