Vad orsakar krökning?


Relativitetsteorin - Huvudsidan
Relativitetsteorins utveckling
Michelson-Morleys experiment
Speciella relativitetsteorin
Differentialgeometri och tensorer
Allmänna relativitetsteorin
Fältekvationerna
Vad är krökning
Så beräknar man krökningen
Vad orsakar krökningen
Gravitationsstrålning
Bevisen för teorins korrekthet
Relativitetsteorin - Ordlista
Relativitetsteorin - Referenser och litteratur

Krökningen av den fyrdimensionella rumtiden orsakas av massenergin i rumtiden som kan bestå av främst materia, energi, elektromagnetiska fält och deformationer i mediet (stress) som t ex tryckvågor. Liksom det elektromagnetiska fältet som genereras av laddade partiklar (i relativ rörelse) och som konserveras genom Gauss lag så konserveras stressenergin som genererar gravitationsfältet genom det matematiska begreppet att gränsen av en gräns är noll.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.