Referenser och litteraturBöcker för lekmän

Calder, Nigel: "Einsteins Universum", Brombergs bokförlag, 1979.

Mycket bra och insiktsfull bok om relativitetsteorin som endast innehåller en matematisk formel (gissa vilken!).

Einstein, Albert: "Den speciella och den allmänna relativitetsteorin", Daidalos, Göteborg, 1988.

Denna bok är den enda någorlunda lekmannamässiga framställningen som Albert Einstein någonsin författade. Publicerades ursprungligen år 1917.

Gamow, George: "Mr Tompkins underbara värld".

På ett mycket nöjsamt sätt beskriver författaren den moderna fysiken och bl a relativitetsteorin. Innehållet är vinklat och vetenskapsmännen som har gjort upptäckterna är med i karikartyrform.

Highfield, Roger & Carter, Paul: "The Private Lives of Albert Einstein", Faber and Faber, London, 1993.

Åntligen kommer sanningen om Albert Einsteins person ut. Han var ingen ängel som oavbrutit ägnade hela sitt liv åt forskningen utan precis som alla andra så hade han brister och stora personliga problem.

Artiklar för lekmän

Böcker för studenter

Bishop, Richard & Goldberg, Samuel: "Tensor Analysis on Manifolds", Dover publishing, New York, 1980.

En av de absolut bästa böckerna om differentialgeometrin för den som har rätt förutsättningar.

Dirac, P.A.M.: "General Theory of Relativity", Princeton University Press, Princeton N.J., 1996.

Mycket konkret guide till relativitetsteorin som skall hjälpa studenten att ta sig igenom de värsta hindren snabbast möjligt. Kräver dock mycket bra förkunskaper.

Einstein, Albert m fl: "The principle of Relativity", Dover publishing, New York, 1952.

I denna bok finns de viktigaste originalartiklarna om den speciella och allmänna relativitetsteorin samlade. De är översatta till det engelska språket och är skrivna av Henrik Antoon Lorentz, Hermann Weyl, Hermann Minkowski samt naturligtvis Albert Einstein.

Misner, Charles & Thorne, Kip & Wheeler, John Archibald: "Gravitation", W. H. Freeman, San Fransisco, 1973.

Denna bok, ofta kallad telefonkatalogen p g a det stora antalet sidor i den, var och är fortfarande litteraturen som gäller för de som vill lära sig och få en djup förståelse för den allmänna relativitetsteorin, matematiken bakom och tillämpningarna. Den är skriven av några av de ledande fysikerna inom teorin för svarta hål.

O'Neill, B.: "Elementary Differential Geometry, 2:nd ed.", Academic Press, San Diego, 1997.

En mycket bra bok om differentialgeometri för den med en lite mindre matematisk bakgrund.

Pais, Abraham: "Subtle is the Lord - The Science and the Life of Albert Einstein", Oxford University Press, Oxford, 1982.

Den bästa vetenskapliga biografin om Einstein. Skriven av forskare som kände Einstein under dennes tid i Princeton.

Rindler, Wolfgang: "Introduction to Special Relativity - 2ed", Oxford University Press, Oxford, 1991.

År en av de bästa introduktionerna till den speciella relativitetsteorin på engelska.

Stephani, Hans: "General Relativity - An introduction to the theory of the gravitational field - 2ed", Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Mycket bra bok om den allmänna relativetsteorin för den som vill läsa en kompaktare bok än "Gravitation" och som gillar matematik. Väl genomtänkt bok full med tillämpningar om svarta hål och kosmologi. Översatt till engelska från tyska av John Stewart.

Struik, Dirk J.: "A Concise History of Mathematics (4:th Ed.)", Dover Publishing, New York, 1987.

Ger vissa ledtrådar till historien bakom utvecklandet av differentialgeometrin som i alla fall enligt min vetskap hittills inte har blivit allt för bra skildrad historiskt sett.

Taylor, Edwin F & Wheeler, John Archibald: "Spacetime Physics - 2:nd edition", W. H. Freeman and Company, New York, 1992.

Grundlig genomgång av den speciella relativitetsteorin som fokuserar sig på de egenskaper inom teorin som är lika för alla observatörer. Boken är känd för det stora antal övningsuppgifter som ingår.

Artiklar för studenter

Bondi, Hermann: "Gravitation", Eur. J. Phys., 14, 1993, s.1-6.

Artikel om relativitetsteorin ur ett lite annorlunda perspektiv skriven av en av Steady State teorins grundare.

Penrose, Roger: "The Geometry of the Universe", s. 83-125 in Mathematics Today - Twelve Informal Essays, Editor: Steen, L. A., Springer Verlag, 1978.

Intressant artikel som inte närmar sig relativitetsteorin och icke-euklidisk geometri på ett särskilt matematiskt sätt utan istället på ett mycket grafiskt sätt.

Länkar på nätet

SXS - Simulating eXtreme Spacetimes

Här finns information om relativitetsteori, gravitationsvågor, kompakta objekt och numerisk relativitetsteori.

Albert Einstein - Image and Impact

En suverän sida om Einsteins liv illustrerad med många bilder!

Usenet Relativity FAQ

Källa baserad på frågor som diskuterats i användargruppen sci.physics.relativity. Ger bra svar på många vanliga frågor som relativitetsteorin kan ge upphov till.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 1997- Christian Målmark E-postadress