Hubbles lag


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Hubbles lag säger att när Universum expanderar så avlägsnar sig alla objekt ifrån varandra med en hastighet vr som är proportionell mot avståndet d mellan objekten enligt formeln Hubbles lag där H0 kallas för hubbleparametern. Hubbleparametern, som inte är en konstant eftersom den är tidsberoende, är en av de intressantaste parametrarna eftersom den bestämmer både Universums ålder och troligtvis dess framtida öde. Parametern har varit mycket svår att bestämma av flera anledningar. Den uppskattades länge ligga mellan 30-100 (km/s)/MPc, alltså med en osäkerhet på nästan en hel magnitud trots att man har försökt bestämma den under 70 års tid! år 2002 lyckades WMAP bestämma hubbleparametern till 71 (km/s)/MPc med ett felintervall på mindre än tio procent genom obervationer av mikrovågsbakgrunden. Värdet understöddes av observationer med HST som tidigare hade kommit fram till 72+/-10 (km/s)/MPc. Dessa värden på hubbleparametern motsvarar en ålder hos Universum på 13,7 miljarder år enligt Hubbletiden om Universum är öppet. Detta värde på Universums ålder inkluderar inte att expansionen accelereras kontinuerligt till följd av den mörka energins utåtriktade tryck, som är större än gravitationens sammandragande effekt.

Svårigheterna med att bestämma parametern på observationellt sätt, vilket ledde till att de avgörande observationerna gjordes med mikrovågsutrustning, är huvudsakligen följande:

  1. Korrektioner för interstellär materias absorption av ljus både i Vintergatan, den observerade galaxen och i eventuellt mellanliggande materia.
  2. Det stort varierande inflytandet av olika kemiska sammansättningar på den inneboende ljusstyrkan hos det studerade objektet.
  3. Bristen på en beroende fotometrisk skalstandard på den svaga delen av skalan.
  4. Pertuberationer i det lokala hastighetsfältet som kan orsakas av lokala superhopar m m.

Den noggranna kartläggningen av positioner och parallaxer gjord av satelliten Hipparcos hos ett mycket stort antal stjärnor har dock lett till en något bättre bestämning av avstånden i Universum tack vara att måttstocken har blivit betydligt bättre bestämd för korta avstånd.

Det bör noteras att alla har inte accepterat att rödförskjutning av ljus som ett verktyg för att mäta avstånd. Astronomen W. G. Tifft påstår sig ha funnit att rödförskjutningar från objekt i Universum antar kvantiserade värden motsvarande multipler av 37,2 km/s. Dessutom så verkar det som om objekt som är sammanlänkade ibland har extremt olika rödförskjutning, t ex Stephens kvintett.


Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.