Så bildas materia ur energi


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Hur skapades egentligen bestående materia ur den energi som frigjordes i Universums skapelseögonblick om det ur energi normalt sett skapas lika mycket antimateria som materia? Lösningen lades fram av Val Longsdon Fitch (1923- ) och James W Cronin (1931- ) ifrån Förenta Staterna år 1956 och de belönades med 1980 års Nobelpris i fysik för upptäckten. Mekanismen kallas för CP-assymetri (Charge Parity = laddningslikhet) och möjliggör att mer materia än antimateria kan bildas (ungefär en miljarddel mer) som efter en annihilation kvarlämnar ett litet överskott av materia.

I normala fall gäller symmetri mellan partiklar och dess antipartiklar, någonting som kallas för laddningsparitetsymmetri. Detta är normalt sett nödvändigt i naturen för bevarandet av energin i universum. Det Fitch och Cronin upptäckte var att partiklar kallade kaoner bryter mot CP-symmetrin med ungefär en del på miljarden, någonting som kallas för ett CP-brott. Detta medförde att Andrei Sacharovs (1921-1990) förslag att Universums materia har skapats av ett överskott av materia i förhållande till antimateria besannades eftersom detta förslag krävde att både baryontalsbevaringen och CP-symmetrin bryts.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida