Weyls krökningshypotes


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

En förutsättning för Weyls krökningshypotes är att Universum är slutet. Vilket inte är fallet eftersom expansionen ökar allt snabbare och det verkar vara öppet. Hypotesen är skapad av Roger Penrose (1931- ) under 1980-talet innan det upptäcktes att Universum expanderar allt snabbare och är uppkallad efter Hermann "Peter" Weyl (1885-1955), den tyska matematikern som bl a hjälpte Erwin Schrödinger (1887-1961) med den svåra matematiken bakom hans vågmekanik, eftersom krökningstensorn inom den allmänna relativitetsteorin är uppkallad efter Weyl.

Hypotesen går ut på att den entropi som krävs för att liv skall kunna utvecklas i Universum blir tillgänglig genom att Big Bang singulariteten har en entropi som mer eller mindre är noll. Om Universum är slutet och Universums ålderdom domineras av jättelika svarta hål som sugit i sig all materia och som under kontraktionens sista fas slås ihop till ett enda stort svart hål som innehåller hela Universums massa så är entropin i denna singularitet mycket större än entropin i Big Bang singulariteten. Hypotesen skulle kunna vara korrekt för att samla upp entropin från liv i Universum, trots att Universum verkar vara öppet, eftersom materian skulle kunna samlas i ett svarta hål trots det.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 1996-

Christian Målmark E-postadress