Weyls krökningshypotes

En förutsättning för Weyls krökningshypotes är att universum är slutet. Hypotesen är skapad av Roger Penrose (1931- ) och är uppkallad efter Hermann "Peter" Weyl (1885-1955), den tyska matematikern som bl a hjälpte Erwin Schrödinger (1887-1961) med den svåra matematiken bakom hans vågmekanik, eftersom krökningstensorn inom den allmänna relativitetsteorin är uppkallad efter Weyl.

Hypotesen går ut på att den entropi som krävs för att liv skall kunna utvecklas i Universum blir tillgänglig genom att Big Bang singulariteten har en entropi som mer eller mindre är noll. Om universum är slutet och universums ålderdom domineras av jättelika svarta hål som sugit i sig all materia och som under kontraktionens sista fas slås ihop till ett enda stort svart hål som innehåller hela universums massa så är entropin i denna singularitet mycket större än entropin i Big Bang singulariteten.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida