Bruna dvärgstjärnor

Stjärnorna

Bruna dvärgar än ett mellanting mellan stora gasplaneter av jupitertyp och de minsta stjärnor i vilka stabila kärnreaktioner kan äga rum. Bruna dvärgar är alltså gaskroppar som egentligen är för små för att vara riktiga stjärnor.

Typisk utveckling i HR-diagrammet för brun dvärg

En bruns dvärgs liv

Protostjärnans massa är mindre än en tiondel av Solens, och har till att börja med samma storlek som Solen. Då protostjärnans temperatur under kontraktionen överstiger 7*105 K i centrum, vilket är väldigt lite i fusionssammanhang, börjar vätet i dess inre att omvandlas till deuterium, d v s tungt väte. Värmen transporteras upp till ytan genom konvektion.

Stjärnan fortsätter nu att krympa för att öka temperaturen genom friktionen som orsakas vid kontraktionen, så pass mycket att en långvarig, stabil fusion ska kunna starta. Till slut stannar dock kontraktionen utan att detta mål infriats, temperaturen och trycket blir aldrig tillräckligt stort. Detta beror på att allt eftersom trycket i en stjärna ökar rivs elektroner bort från atomerna med jonisation som följd. Till slut blir trycket så stort att elektronerna är så tätt sammanpackade att de inte kan tryckas samman tätare, materian sägs vara degenererad.

Eftersom stjärnans massa är för liten för att stabila fusion skall kunna starta är stjärnan dödfödd. Den degenererade stjärnan, som nu har en storlek ungefär lika stor som Jordens, svalnar sakta utan att ha använt sitt bränsle i någon större omfattning, och ytans färg övergår sakta från rött till brunt, för att efter nästan oändlig tid svalna av till övriga Universums temperatur. Eftersom en degenererad gas inte beter sig normalt och inte lyder den allmänna gaslagen, så krymper den bruna dvärgen inte ytterligare när temperaturen sakta sjunker mot den absoluta nollpunkten, utan storleken förblir oförändrad.

Metandvärgar

Metandvärgar är en nyupptäckt typ av bruna dvärgar med massor mindre än 80 jupitermassor. De är så pass svala på ytan att de tillåter metan att existera där som vanligtvis förintas av värmen i stjärnor på huvudserien samt till och med större bruna dvärgar.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer på https://www.kosmologika.net/Copyright.html.