Wolf-Rayet stjärnor

Stjärnorna

Kallas de väldigt massiva före detta stjärnorna av O-typ med mer än ungefär 20 solmassor som under jättestadiet p g a den extremt häktiska elementsyntesen i dess inre kontinuerligt kastar av sig dess ytterdelar. Först det yttersta lagret av väte, sedan lager för lager av helium, kväve, kol och syre. Wolf-Rayet-stjärnorna har ett spektrum med starka emissionslinjer av helium, kväve, kol och syre. Till skillnad från övriga stjärnor som bara har absorptionsspektrum. Delar av stjärnans fotosfär med temperaturer upp till 70000 Kelvin kan uppenbaras. Ödet som väntar Wolf-Rayet-stjärnor är i samtliga fall supernova av typ I eller II. Det finns mer än 500 stycken Wolf-Rayet-stjärnor i Vintergatan.

Stjärntypen, som alltså inte tillhör huvudserien utan väldigt massiva stjärnor som har lämnat huvudserien, är uppkallade efter de franska astronomer som upptäckte typen - Charles Wolf (1827-1918) och Georges Rayet (1839-1906).

Källor:
[1]: "Wolf-Rayet star" @ Wikipedia, 2019-01-03.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer på https://www.kosmologika.net/Copyright.html.