Referenser & litteratur

Stjärnorna

Här följer några referenser för de som vill ha mer kött på benen.

Böcker för lekmän

Beatty Kelly J. & Chaikin, Andrew (editors): "The new Solar System". Kapitel 2 av Noyes, Robert W.: "The Sun", Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Kapitel om Solen av expert i bok om Solsystemet.

Ferington, Esther m fl: "Resa genom Universum: Stjärnorna", Viborg, Det Ny Lademann A/S, 1991.

Mycket bra och billig bok om stjärnorna som ingår i serien "Resa genom Universum" som finns upptryckta med hård rygg i väldigt stor upplaga för att vara i Sverige. Hela denna serien av böcker är ett måste för alla nybörjare inom astronomins underbara värld; mycket välskriven och genomtänkt för en billig slant.

Noyes, Robert W.: "The Sun, Our Star", Harvard University Press, Cambridge, 1982.

Bok om Solen.

Artiklar för lekmän

Bethe, Hans & Brown, Gerald: "How a Supernova explodes", Scientific American, Maj 1985.

Suverän artikel om typ II supernovor av två av de ledande teoretikerna.

Boss, Alan P.: "The birth of binary Stars", Sky & Telescope, Juni 1999, s. 32-38.

Artikel om bildandet av multipelstjärnor och förhållandet mellan antalet stjärnor i ett multipelsystem.

Iben, Icko Jr. & Tutukov, Alexander: " The lives of binary Stars", Sky & Telescope, Januari 1998.

Mycket bra artikel om dubbelstjärnors utveckling under olika förhållanden.

Kaler, James B.: "Eyewitness to Stellar evolution", Sky & Telescope, Mars 1999, s. 40-47.

Artikeln skildrar några olika typer av variabla stjärnor.

Leonard, Peter J. T. & Bonnell, Jerry T.: "Gamma-ray Bursts of Doom", Sky & Telescope, Februari 1998, s. 29-34.

Artikel om gammastrålningsutbrottens natur och skador på Jorden om en skulle inträffa i närheten av vårt solsystem.

Schilling, Govert: "Catching gamma-ray bursts on the wing", Sky & Telescope, Mars 2004, s. 33-40.

Artikel med de senaste rönen om gammastrålningsutbrott och deras kopplingar till supernovor samt hypernovor.

Schrijver, Carolus J. & Title, Alan M.: "Today's Science of the Sun I", Sky & Telescope, Februari 2001, s. 34-39.

Artikel i två delar som koncentrerar sig på Solen och dess insida.

Schrijver, Carolus J. & Title, Alan M.: "Today's Science of the Sun II", Sky & Telescope, Mars 2001, s. 34-40.

Artikel i två delar som koncentrerar sig på Solen och dess utsida.

Winn, Joshua N.: "The Life of a Neutron Star", Sky & Telescope, Juli 1999, s. 30-38.

Mycket bra artikel om neutronstjärnors utveckling och egenskaper.

Wood, John A.: "Forging the Planets", Sky & Telescope, Januari 1999, s. 37-48.

Artikel om solsystemets bildande med tonvikt på planeterna.

Böcker för studenter

Fransson, Claes m fl: "Kosmos 1991: Stjärnorna", Scandinavian University Press, Oslo, 1991.

Denna ämnesspecifika bok som ges ut av Svenska fysikersamfundet varje år beskriver nyheter inom fysik och astronomi. Detta år handlade boken om astrofysik.

Schwarzschild, Martin: "Structure and evolution of the Stars, Dover, New York, 1965.

En bok för studenter om stjärnornas fysik.

Artiklar för studenter

Baade, Walter & Zwicky, Fritz: "On supernovae", Procedings of the National Academy of Sciences U. S., 20, 1934, s. 254-259.

Konstaterar skillnaden mellan novor och supernovor baserad till stor del på observationer. Konstaterar att supernovor är mycket ovanligare än novor, en händelse där en vanlig stjärna exploderar och får en betydligt mindre massa.

Baade, Walter & Zwicky, Fritz: "Cosmic rays from supernovae", Procedings of the National Academy of Sciences U. S., 20, 1934, s. 259-263.

Konstaterar att kosmisk strålning har sitt ursprung huvudsakligen ifrån andra galaxer än Vintergatan och att de kommer huvudsakligen från supernovor.

Baade, Walter & Zwicky, Fritz: "Supernovae and cosmic rays", Physical Review, 45, 1934, s. 138 .

En mycket kort artikel där de postulerar sambandet mellan supernovor, kosmisk strålning och neutronstjärnor.

Burbidge, M. & Burbidge, G. & Fowler, W. & Hoyle, F.: "Synthesis of the Elements in Stars", Reviews of Modern Physics, 29, Oktober 1957, s. 547-649.

Den viktigaste uppsatsen om elementsyntesen i stjärnorna. Fowler fick ett halvt Nobelpris för uppsatsen.

Chadwick, James: "Possible existence of a neutron", Nature, 129, 1932, s. 312.

Av historiskt intresse. Existensen av neutroner ligger till grund för en förklaring av neutronstjärnornas inre struktur, trots att dessa inte helt och hållet består av neutroner.

Chandrasekhar, Subrahmanyan: "The density of white dwarf stars", Phil. Mag., 11, 1931, s. 592-596.

Ett mer sant värde på densiteten hos materien ges som funktion av massan genom att se stjärnorna som polytropiska gassfärer. Detta förbättrade densitetsuppskattningen gentimot vad som tidigare hade getts av Fowler och sedan förbättrats av Stoner m fl genom att tänka sig stjärnor med konstant densitet.

Chandrasekhar, Subrahmanyan: "The maximum mass of ideal white dwarfs", Astrophysical Journal, 74, 1931, s. 81-82.

Teorin om polytropiska gassfärer i kombination med tillståndsekvationen för en relativistiskt degenererad elektrongas leder till en övre massgräns för vita dvärgstjärnor. Chandrasekhar fick ett halvt Nobelpris till stor del p g a denna artikel som bygger på den ovan.

Dirac, Paul A. M.: "On the theory of quantum mechanics", Procedings of Royal Society London, A 112, 1926, s. 661-677.

Fermi publicerade teorin om Fermi-Dirac statistiken i februari år 1926 och Dirac i augusti.

Fowler, R. H.: "Dense Matter", Montly Notices of Royal Astronomical Society, 87, 1926, s. 114-122.

Fermi-Dirac statistik används för att förklara att i vita dvärgar utgörs det utåtriktade trycket av elektron degeneration.

Hewish, A. & Bell, S. J. et al: "Observation of a rapidly pulsating Radio Source", 217, 1968, s. 709-713.

Beskriver regelbundna pulserande signal som de antar komma från vita dvärgstjärnor eller neutronstjärnor. Artikeln ledde till ett halvt Nobelpris i fysik för Hewish.

Kaplan, S. A.: "Sverkhplotnye' zvezdy (Supertäta stjärnor)", Naukovy Zapiski (Universitetet i Lwow's vetenskapliga anteckningar), 15, 1949, s. 109-115.

En artikel om supertäta stjärnor.

Kristiansson, Krister: "Elementsyntesen", Lunds universitet, Fysiska institutionen, 1976.

Uppsats om elementsyntesen i stjärnorna som jag använde i mitt specialarbete på gymnasiet. De flesta formler om elementsyntesen är tagna därifrån.

Landau, Lev: "On the Theory of Stars", Phys. Z. Sowjetunion, 1, 1932, s. 285-288.

En grundläggande förklaring till chandrasekhargränsen ges. Han föreslår att istället för att anta matematiska antaganden för den täta stjärnan som gör räkningarna lätta så skall man studera jämviktstillståndet hos stjärnan utan att anta att energi genereras.

Oppenheimer, J. Robert & Volkoff G. M.: "On massive Neutron Cores", Physical Review, 55, 1939, s. 374-381.

Artikeln studerar gravitationell jämnvikt hos neutronmasser genom att använda tillståndsekvationen för en kall fermigas och allmän relativitetsteori. De kommer fram till att det inte finns några verkliga lösningar för stjärnor med stor massa och att dessa kommer att dras samman för evigt, fast långsammare och långsammare, när termonukleär jämnvikt upphör.

Länkar på nätet

Helioseismology

Sidor om helioseismologi, d v s läran om stjärnornas inre geologi genom studiet av primära och sekundära vågor.

Core Collapse Supernovae

Mycket ingående information om supernovaexplosioner och neutronstjärnor.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 1992- Christian Målmark E-postadress

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.